[vc_row][vc_column][vc_column_text] تنوع نامه های ثبت شده در اتوماسیون اداری پیوست   در یک سیستم اتوماسیون اداری حرفه ای مانند اتوماسیون اداری پیوست، دبیرخانه نقشی اساسی به عنوان دروازه و کنترل کننده مستندات و...

بیستر بخوانید

در حالتیکه پرسنل به طور کلی معاف از مالیات نباشند ولی مورد شمول پاره ای از معافیتهای مالیاتی باشند از فرم ثبت "معافیتهای مالیاتی" استفاده می نماییم. مراحل و ملاحظات مرتبط با...

بیستر بخوانید

بیمه آینده ساز دارای محاسبات کاملا مشابه با بیمه تامین اجتماعی می باشد لذا در صورتی که پرسنل سازمانی تحت پوشش بیمه آینده ساز هستند، محاسبات را دقیقا مطابق با بیمه...

بیستر بخوانید

در شرایطی کسر اقساط وام باعث منفی شدن خالص پرداختی حقوق ماهانه می شود. برای جلوگیری از منفی شدن خالص پرداختی حقوق  در بخش تنظیمات کاربری سیستم فرم شماره ۰۲۸ تنظیم "عدم...

بیستر بخوانید

این پیام در زمانی به کاربر ارائه خواهد شد که برای پرسنل مورد نظر حکم حقوقی از نوعی صادر شده باشد که به معنی انفصال موقت و یا دائم وی...

بیستر بخوانید

برای تغییر ردیف استخدامی گروهی از پرسنل(مثلا از قراردادی به رسمی) به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- از منوی "پرسنل" فرم "احکام استخدامی" را فراخوان می کنیم. ۲- پرسنل مورد نظر را به صورت دلخواه...

بیستر بخوانید

برای تعیین روش محاسبه مالیات بصورت سالانه یا ماهانه کافی است تا از منوی امکانات وارد فرم "تنظیمات محیطی" شوید و در بخش "تنظیمات عمومی"، روش محاسبه مالیات مورد نظر را مارک کنید....

بیستر بخوانید

برای این منظور ۲ روش وجود دارد: روش اول : یک حکم حقوقی جدید در فرم "احکام حقوقی" با تاریخ اجرای اواسط ماه ایجاد نمایید و سپس کارکرد پرسنل در فرم  "کارکرد ماهانه"  کامل وارد...

بیستر بخوانید