بایگانی

استفاده از عملیات "ارسال به مرحله بعدی" در هنگام طرحی روال گردش فرم های اداری، امکان بحرکت در آمدن فرم در مسیر تعیین شده را فراهم می آورد. در حالت پیش فرض،...

بیستر بخوانید

به طور متداول تعاریف اولیه کاربر مانند مشخصات عمومی، کلمه عبور، ویژگی های خاص، گروههای کاری، تنظیمات ورود و پرسنل مرتبط با کاربر از منوی "کاربران" در ابزار مدیریت سازمان...

بیستر بخوانید