بایگانی

برای مرتب سازی لیست نامه های ثبت شده در دبیرخانه می بایست بر ستون مورد نظر مرتب سازی، یک بار کلیک کرد سپس با دکمه های فلشی بالا و پایین...

بیستر بخوانید

برای استفاده ترکیبی از نام و کد سازمان طرف مکاتبه کافیست کاربر در پنجره انتخاب طرف مکاتبه، آیکون تنظیمات مربوط به فرستنده، که در کنار نام فرستنده است را انتخاب...

بیستر بخوانید

برای ایجاد چنین گروهی از دو طریق می توان اقدام کرد: ۱- منوی "کارتابل"، قسمت "تنظیمات شخصی"، گزینه "لیست گیرندگان"، و سپس "واحد سازمانی" ۲- هنگام ایجاد نامه داخلی، قسمت انتخاب گیرنده، دکمه "افزودن گروه"، گزینه "ایجاد...

بیستر بخوانید

فرم ثبت نامه در دبیرخانه یکی از پرکاربردترین فرم های سیستم برای افراد دبیرخانه می باشد، به گونه ای که اغلب اوقات، این فرم باز بوده و کاربران در آن...

بیستر بخوانید

برای تحقق این امر کافیست از آیتم "شرط درستی داده ها" در هنگام طراحی فرم استفاده نمود. پس از قرار دادن این آیتم روی فرم، می بایست ویژگی "عبارت شرط" را انتخاب نموده و...

بیستر بخوانید