بایگانی

یکی از امکانات سیستم اتوماسیون اداری ابزاری است که آنرا "تابلوی اعلان" یا اصطلاحا رسانه سازمانی می نماند. کاربرد این ابزار بیشتر در مواقعی است که بخواهند اعلان یا ابلاغ و یا...

بیستر بخوانید

با استفاده از این آیتم که در زیر گروه مدیریت عملیات سیستم در بخش مدیریت سازمان وجود دارد، کاربر مدیر سیستم قادر خواهد بود که یک یا چند آیتم پر...

بیستر بخوانید

به طور معمول این امکان را با استفاده از ابزار تفویض کارتابل نمی توان انجام داد اما اگر بخواهید به طور مثال دسترسی به مشاهده و یا اقدام بر روی...

بیستر بخوانید

فردی که قصد ایجاد فرم برای همکار خود را دارد، می بایست فرم مورد نظر اعم از مرخصی یا ماموریت یا هر نوع فرم دیگر را از لیست فرم های...

بیستر بخوانید

در بخش مدیریت فرم های اداری در صورتیکه فرمی داشته باشیم که از آن نمونه هایی ایجاد و گردش پیدا کرده باشد و قصد کنیم که در یکی از فیلدهای...

بیستر بخوانید