بایگانی

پیش فرض سیستم در بخش نظارت بر کارتابل, عدم امکان نمایش محتوای ورودهای کارتابل است ولی برای نمایش فرم نامه های موجود در کارتابل کاربران به هنگام نظارت کارتابل توسط...

بیستر بخوانید

برای این منظور کافیست در محیط کارتابل، در تب منوی کارتابل آیتم تنظیمات شخصی و مجددا تنظیمات شخصی را انتخاب نموده و در قسمت نامه، تصویر سازی اتوماتیک را انتخاب...

بیستر بخوانید

برای تهیه گزارش از پست های سازمانی مدیر سیستم می تواند از دو مسیراقدام نماید : ۱- مدیریت سازمان -->مدیریت منابع سازمان --> تشکیلات -->" پست های سازمانی " جهت چاپ گزارش میتوانید...

بیستر بخوانید

برای این منظور در دبیرخانه در لیست "نامه های ثبت شده" در پانل مکاتبات، روی نامه مورد نظر راست کلیک کرده و آیتم "ارسال به کارتابل" را انتخاب نمائید،در قسمت گیرنده نام فرد مورد...

بیستر بخوانید