ارتباط با مدیر عامل

مدیرعامل گروه نرم افزاری پیوست

“مشتری می تواند همه، حتی شما مدیرعامل را اخراج کند، فقط نیاز به کمی زمان دارد”

بازدید کننده گرامـی بسیـار خوشـحال هستم که از سـایت شرکت ما بازدید می کنید و به شـما صـمیمانه خوش آمـد می گویم، باور ما اینست که در جهت ارائه خدمات به جامعه بزرگ خریداران پیوست همیشه در میانه راه هستیم و هیچگاه به هیچ سطح کـــمی و کیـــفی در ارائه خدمات و افزایش کیفیت و ارتقاء فنی محصولات مطلقا راضی نخواهیم بود و بر این مبنا برای ما بسیار مهم است که:

  • اگر نبود امکان خاصی در محصولات پیوست باعث دردسر و زحمت شما شده است،
  • اگر امکان خاصی در محصولات ما برای شما جالب و کاربردی بوده است،
  • اگر ما در جلب رضایت شما و ارائه خدمات مطلوب کوتاهی کرده ایم،
  • اگر همکاران من به نوعی باعث رضایت و خشنودی شما شده اند،
  • و اگر هر مطلبی هست که می خواهید مستقیما اطلاع دهید، موجب خوشحالی خواهد بود اگر همین حالا از طریق این فرم اقدام کنید، تا با حــــداکثر تلاش ممکن نسبت به انـــجام واکنش شایسته اقــدام شود. عـــزم جدی این مدیریت در بررسی و بهره گیری حداکثــری از دیدگاه های ارزشمند شما عزیزان است، از همراهی و مهر همیشگی شما بسیار بسیار سپاسگزارم
ارتباط با مدیر عامل

تلاش میکنیم در ارائه خدمات بهترین باشیم
 We Strive for Excellence in Services

ارتباط با مدیر عامل

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.