بایگانی

این امکان در اختیار مدیر سیستم بوده و وی می تواند در قسمت مدیریت سازمان - مدیریت برنامه های کاربردی قسمت  "بایگانی مستندات "، با انتخاب شاخه "ساختار بایگانی"، سپس انتخاب...

بیستر بخوانید

هنگام تعریف گروه گیرنده ، بطور مثال ۵۰ نفر را در این گروه اضافه کردیم ولی در هنگام ایجاد نامه داخلی زمانیکه از این گروه به عنوان گیرنده استفاده می...

بیستر بخوانید