بایگانی

برای این کار کافیست، وارد منوی کارتابل شده، تنظیمات شخصی، لیست گیرندگان، واحد سازمانی را انتخاب نمائید، با انتخاب دکمه "جدید" سپس انتخاب دکمه "اضافه" میتوانید نام افراد مورد نظر را به گروه اضافه...

بیستر بخوانید

کاربرد : "انتخابگر آیتم" یکی از ابزارهای مورد استفاده در طراحی فرم می باشد که از آن برای ورود و مشاهده اطلاعات مربوط به فیلد های نوع "پست"، "پرسنل"، "واحد سازمانی"، "طرف مکاتبه"،...

بیستر بخوانید

کارتابل محیطی است که کاربر سیستم اعم از مدیر، کارشناس و کارمند برای مشاهده، رسیدگی و پیگیری امور جاری خود به آن مراجعه می‌کند. در سیستم اتوماسیون پیوست، ابزار کارتابل به صورت...

بیستر بخوانید

در سیستم اتوماسیون اداری پیوست برای تولید محتوای نامه از برنامه Microsoft Word استفاده می شود و این کار بر حسب انتخاب کاربر به یکی از دو شیوه مستقیم یا...

بیستر بخوانید