بایگانی

آری. در مواردی لازم است متناسب با مرحله ای که فرم در آن قرار می گیرد برخی طلاعات نمایش داده نشوند و یا اطلاعات خاصی که قبلا مخفی بوده اند...

بیستر بخوانید

می دانیم امکان ایجاد نامه مشابه همواره بر روی نامه های کارتابل جاری وجود دارد. هم اکنون می توان این امکان را در شرایطی که "نسخه های متنی محتوا" نگهداری نمی شوند،...

بیستر بخوانید

جهت انجام عملیات جابجایی پست در چارت سازمانی پس از ورود با کاربر Administrator و ورود به مدیریت سازمان /مدیریت منابع سازمان /تشکیلات/چارت سازمانی و انتخاب واحد سازمانی و رایت...

بیستر بخوانید