بایگانی

در کارتابل تحت وب، علاوه بر امکان "جستجوی سریع" که با یک جعبه متنی در قسمت بالای پانل کارتابل جاری تعبیه شده است و امکان جستجو بر اساس مقادیر ستونهای همه ورودی...

بیستر بخوانید

در محیط تحت وب، امکان مشاهده و تغییر پست برای کاربران دارای چند پست فراهم شده است. بدین منظورمی بایست پس از ورود به برنامه، در صفحه اصلی، بر پانل...

بیستر بخوانید

در فرم ایجاد نامه در کارتابل تحت وب، چنانچه هریک از مقادیر فیلدهای بخشهای "سوابق و نمایه" و "مشخصات" پنج مرتبه به طور متوالی در روند ایجاد نامه مورد استفاده قرار بگیرند، به صورت hot-field یعنی...

بیستر بخوانید

تا پیش از این برای حذف یک موضوع بایگانی در بخش  "بایگانی" برنامه دبیرخانه سازمان الکترونیک پیوست،  لازم می بود ابتدا از این امر مطمئن می شدیم که هیچ نامه ای حاوی...

بیستر بخوانید