سامانه مودیان

در راستای پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و مودیان مالیاتی،
نرم افزارهای مالی و بازرگانی پیوست در ویـرایـــش ۱۱.۰۵۰.۰۰
با قابلیت ارسال اطلاعــات صورتحســـاب به سامانه مودیان مالیاتی
ارائه شده است

پیوست و سامانه مودیان

اقدامات مربوط به راه اندازی‌ و ارتباط نرم افزارهای مالی پیوست با سامانه مودیان مالیاتی

مشتریان عزیز محصولات پیوست

برای ارسال صورتحساب الکترونیکی از طریق نرم افزارهای مالی و بازرگانی پیوست، لطفا مراحل زیر را انجام دهید :

   عضویت در سامانه مودیان مالیاتی و دریافت گواهی امضای دیجیتال
   دریافت شناسه کالاهای تعریف شده در سامانه (مربوط به عملیات شرکت)
   خرید سرویس سامانه مودیان از واحد فروش پیوست

بعد از انجام مراحل فوق، عملیات ارتقا و به روزرسانی نرم افزارهای شما توسط تیم پشتیبانی پیوست برنامه ریزی شده و در اسرع وقت انجام خواهد شد.

 

پیشنهاد: با توجه امکان صدور سه نوع صورتحساب الکترونیکی، در صورت نیاز پیشنهاد می شود از مشاوره شرکت های معتمد مالیاتی و مشاوران حرفه ای استفاده نمایید تا کمترین تاخیر و خطا را در اجرای سامانه مودیان داشته باشید.

معرفی سامانه مودیان مالیاتی

در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مجموعه ای از ابزارها، بانکهای اطلاعاتی، سرویسها و نرم افزار برای تبادل اطلاعات بین مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور با نام “سامانه مودیان مالیاتی” طراحی و پیاده سازی شده است، این سامانه شامل چند بخش در یک ساختار یکپارچه برای مدیریت عملیات دریافت صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده، تایید صورتحساب صادر شده توسط خریدار، کارپوشه الکترونیک و … در آدرس https://tp.tax.gov.ir  در اختیار مودیان مالیاتی قرار گرفته است. جمع آوری اطلاعات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، تجمیع و کنارگذاری انواع سامانه های قبلی، تسهیل محاسبات مالیاتی سالانه، جلوگیری از فرار مالیاتی و … از اهداف طراحی این سامانه می باشد.

سامانه مودیان مالیاتی چیست

ارسال اطلاعات صورت حساب الکترونیکی به سامانه مودیان در روشهای زیر امکانپذیر است:

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به صورت مستقیم توسط مودی

ارسال اطلاعات صورتحسابهای فروش به سامانه مودیان از طریق نرم افزارهای حسابداری (مانند نرم افزار حسابداری پیوست) به صورت مستقیم انجام می شود.

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد – با کلید مودی

ارسال اطلاعات صورتحسابهای فروش برای شرکتهای معتمد با استفاده از نرم افزار حسابداری از طریق نرم افزار و با استفاده از  API به صورت الکترونیک انجام و ارسال اطلاعات صورتحسابها توسط شرکتهای معتمد انجام می شود.

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد- با کلید شرکت معتمد

ارسال اطلاعات صورتحسابهای فروش برای شرکتهای معتمد توسط مودی مالیاتی از طریق فایل اکسل و تکمیل و ارسال اطلاعات صورتحسابها توسط شرکتهای معتمد انجام می شود.

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه‌های دولتی

ارسال اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی صادر شده در شرکتهای دولتی توسط سامانه های اختصاصی انجام میشود

⚠️ نکته : در نظر داشته باشید ارسال صورتحساب به سامانه مودیان فقط از طریق نرم افزار و از طریق سرویس انجام می شود و امکان ورود اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به صورت مستقیم (بدون استفاده از نرم افزار یا شرکت معتمد) توسط مودیان مالیاتی در آن دیده نشده است.

⚠️ نکته : تمامی شرکتها، اصناف و فروشندگانی که مشمول قوانین مالیاتی و ارزش افزوده بوده و همچنین فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی (کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات‏های مستقیم مصوب۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.) موظف به ثبت نام و ثبت اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی خود در سامانه مودیان مالیاتی هستند. در نظر داشته باشید که در این قانون عدم ثبت اطلاعات یا ثبت ناقص اطلاعات صورت حسابهای الکترونیکی جرائم سنگینی برای مودیان مالیاتی در پی خواهد داشت.

قانون صندوق های فروشگاهی وسامانه مودیان

قانون صندوق های فروشگاهی و سامانه مودیان

مطابق با قانون صندوق های فروشگاهی و سامانه مودیان کلیه اشخاص حقوقی (کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات‏های مستقیم مصوب۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.) موظفند صورتحساب فروش کالا و خدمات صادر شده برای مشتریان خود را به صورت الکترونیکی ظرف مدت مشخص به سامانه مودیان مالیاتی ارسال نمایند.

مهلت قانونی برای استفاده عملیاتی از این سامانه و ارسال صورتحساب الکترونیکی برای اصناف و شرکتها به شرح زیر است:

اشخاص حقوقی

از اول فروردین ماه ۱۴۰۲

اصناف گروه یک و دو

از اول تیرماه ۱۴۰۲

اصناف گروه سه

از اول مهر ماه ۱۴۰۲

سایر اصناف

 از اول دیماه ۱۴۰۲

انواع صورتحساب الکترونیکی

حسب دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، سه نوع صورتحساب پیش‌بینی شده است‌که عبارتند از:

صورتحساب الکترونیکی

صورتحساب الکترونیکی نوع اول

صــــورتحـســـــابی است دارای شـمــــــاره منـحـصـــــــر بــــه ‌فــــــرد مالیـاتـــــی با اطلاعـــــات هویتـــــــی فروشـنــــــــده و خریـــــــدار، کالا‌/خدمـــــت فــــروش رفتــــه و روش پــــرداخت آن;

صورتحساب الکترونیکی

صورتحساب الکترونیکی نوع دوم

صورتحســـابی است دارای شمـــاره منحصر به فرد مالیاتی با اطلاعـــات هویتـــی فروشنـــده، کالا‌/خدمت فروش رفتـــه، نحوه تسویـــه وجــــه صورتحســـاب و به صورت اختیــــاری اطلاعات هویتـــی خریدار;

صورتحساب الکترونیکی

صورتحساب الکترونیکی نوع سوم

رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده پذیرفته شده است.

جهت تعریف کالاها، خدمات و واحد های اندازه گیری میتوانید از فایل های زیر استفاده کنید

کالاهای عمومی تعریف شده در سامانه مودیان مالیاتی
فایل خدمات تعریف شده در سامانه مودیان مالیاتی
فایل واحد های اندازه گیری تعریف شده در سامانه مودیان مالیاتی
اعریف ارز و کد ایزو مرتبط

سرویس سامانه مودیان پیوست

سامانه مودیان
کتاب قانون پایانه های فروشگاهی
قانون پایانه های فروشگاهی

در سامانه مودیان مالیاتی، چرا امکان صدور مجدد صورتحساب اصلاحی یا برگشت از فروش وجود ندارد؟

در سامانه مودیان مالیاتی، صدور مجدد صورتحساب اصلاحی یا برگشت از فروش برای یک فاکتور تنها در صورتی مجاز است که وضعیت صورتحساب قبلی “تایید شده” یا “عدم نیاز به واکنش” باشد. اگر با خطای “شماره صورتحساب مرجع معتبر نیست” مواجه می‌شوید، به این معنی است که وضعیت صورتحساب قبلی منتظر واکنش” یا رد شده” است.

■  دلیل این محدودیت:
  • حفظ انسجام و صحت اطلاعات: سازمان امور مالیاتی برای تضمین صحت و یکپارچگی اطلاعات در سامانه مودیان، این محدودیت را اعمال کرده است.
  • جلوگیری از سوء استفاده: این امر از صدور صورتحساب‌های اصلاحی یا برگشت از فروش غیرواقعی یا تکراری برای یک فاکتور واحد جلوگیری می‌کند.
■  راه حل ارسال صورتحساب اصلاحی:

برای رفع این مشکل، ابتدا باید وضعیت صورتحساب قبلی را به “تایید شده” یا “عدم نیاز به واکنش” تغییر دهید.

پس از آن، می‌توانید مجدداً برای صدور صورتحساب اصلاحی یا برگشت از فروش برای همان فاکتور اقدام کنید.

■  به عنوان مثال:

□ فرض کنید برای فاکتور شماره ۱۲۳۴، یک صورتحساب برگشت از فروش صادر کرده‌اید.

اگر قصد صدور مجدد صورتحساب برگشت از فروش برای همان فاکتور را دارید، ابتدا باید وضعیت صورتحساب برگشت از فروش قبلی را به “تایید شده” یا “عدم نیاز به واکنش” تغییر دهید و سپس اقدام به صدور صورتحساب جدید کنید.


[کل: ۱۹ میانگین: ۴.۹]
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.