سرویس ارتباط پیوست با

سامانه مودیان

در راستای پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و مودیان مالیاتی، نرم افزارهای مالی و بازرگانی پیوست در ویـرایـــش ۱۱.۰۵۰.۰۰ با قابلیت ارسال اطلاعــات صورتحســـاب به سامانه مودیان مالیاتی ارائه شده است…

 

👆🏻  اقدامات مربوط به راه اندازی‌ و ارتباط نرم افزارهای مالی پیوست با سامانه مودیان مالیاتی  👆🏻

مشتریان عزیز محصولات پیوست

برای ارسال صورتحساب الکترونیکی از طریق نرم افزارهای مالی و بازرگانی پیوست، لطفا مراحل زیر را انجام دهید :

   عضویت در سامانه مودیان مالیاتی و دریافت گواهی امضای دیجیتال
   دریافت شناسه کالاهای تعریف شده در سامانه (مربوط به عملیات شرکت)
   خرید سرویس سامانه مودیان از واحد فروش پیوست


بعد از انجام مراحل فوق، عملیات ارتقا و به روزرسانی نرم افزارهای شما توسط تیم پشتیبانی پیوست برنامه ریزی شده و در اسرع وقت انجام خواهد شد.

 

پیشنهاد: با توجه امکان صدور سه نوع صورتحساب الکترونیکی، در صورت نیاز پیشنهاد می شود از مشاوره شرکت های معتمد مالیاتی و مشاوران حرفه ای استفاده نمایید تا کمترین تاخیر و خطا را در اجرای سامانه مودیان داشته باشید.

مشتریان عزیز محصولات پیوست

برای ارسال صورتحساب الکترونیکی از طریق نرم افزارهای مالی و بازرگانی پیوست، لطفا مراحل زیر را انجام دهید :

   عضویت در سامانه مودیان مالیاتی و دریافت گواهی امضای دیجیتال
   دریافت شناسه کالاهای تعریف شده در سامانه (مربوط به عملیات شرکت)
   خرید سرویس سامانه مودیان از واحد فروش پیوست


بعد از انجام مراحل فوق، عملیات ارتقا و به روزرسانی نرم افزارهای شما توسط تیم پشتیبانی پیوست برنامه ریزی شده و در اسرع وقت انجام خواهد شد.

 

پیشنهاد: با توجه امکان صدور سه نوع صورتحساب الکترونیکی، در صورت نیاز پیشنهاد می شود از مشاوره شرکت های معتمد مالیاتی و مشاوران حرفه ای استفاده نمایید تا کمترین تاخیر و خطا را در اجرای سامانه مودیان داشته باشید.

👆🏻  اقدامات مربوط به راه اندازی‌ و ارتباط نرم افزارهای مالی پیوست با سامانه مودیان مالیاتی  👆🏻

معرفی سامانه مودیان مالیاتی

در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مجموعه ای از ابزارها، بانکهای اطلاعاتی، سرویسها و نرم افزار برای تبادل اطلاعات بین مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور با نام “سامانه مودیان مالیاتی” طراحی و پیاده سازی شده است، این سامانه شامل چند بخش در یک ساختار یکپارچه برای مدیریت عملیات دریافت صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده، تایید صورتحساب صادر شده توسط خریدار، کارپوشه الکترونیک و … در آدرس https://tp.tax.gov.ir  در اختیار مودیان مالیاتی قرار گرفته است. جمع آوری اطلاعات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، تجمیع و کنارگذاری انواع سامانه های قبلی، تسهیل محاسبات مالیاتی سالانه، جلوگیری از فرار مالیاتی و … از اهداف طراحی این سامانه می باشد.

سامانه مودیان مالیاتی چیست

ارسال اطلاعات صورت حساب الکترونیکی به سامانه مودیان در روشهای زیر امکانپذیر است:

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به صورت مستقیم توسط مودی

ارسال اطلاعات صورتحسابهای فروش به سامانه مودیان از طریق نرم افزارهای حسابداری (مانند نرم افزار حسابداری پیوست) به صورت مستقیم انجام می شود.

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد – با کلید مودی

ارسال اطلاعات صورتحسابهای فروش برای شرکتهای معتمد با استفاده از نرم افزار حسابداری از طریق نرم افزار و با استفاده از  API به صورت الکترونیک انجام و ارسال اطلاعات صورتحسابها توسط شرکتهای معتمد انجام می شود.

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد- با کلید شرکت معتمد

ارسال اطلاعات صورتحسابهای فروش برای شرکتهای معتمد توسط مودی مالیاتی از طریق فایل اکسل و تکمیل و ارسال اطلاعات صورتحسابها توسط شرکتهای معتمد انجام می شود.

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه‌های دولتی

ارسال اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی صادر شده در شرکتهای دولتی توسط سامانه های اختصاصی انجام میشود

⚠️ نکته : در نظر داشته باشید ارسال صورتحساب به سامانه مودیان فقط از طریق نرم افزار و از طریق سرویس انجام می شود و امکان ورود اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به صورت مستقیم (بدون استفاده از نرم افزار یا شرکت معتمد) توسط مودیان مالیاتی در آن دیده نشده است.

⚠️ نکته : تمامی شرکتها، اصناف و فروشندگانی که مشمول قوانین مالیاتی و ارزش افزوده بوده و همچنین فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی (کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات‏های مستقیم مصوب۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.) موظف به ثبت نام و ثبت اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی خود در سامانه مودیان مالیاتی هستند. در نظر داشته باشید که در این قانون عدم ثبت اطلاعات یا ثبت ناقص اطلاعات صورت حسابهای الکترونیکی جرائم سنگینی برای مودیان مالیاتی در پی خواهد داشت.

قانون صندوق های فروشگاهی وسامانه مودیان

قانون صندوق های فروشگاهی و سامانه مودیان

مطابق با قانون صندوق های فروشگاهی و سامانه مودیان کلیه اشخاص حقوقی (کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات‏های مستقیم مصوب۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.) موظفند صورتحساب فروش کالا و خدمات صادر شده برای مشتریان خود را به صورت الکترونیکی ظرف مدت مشخص به سامانه مودیان مالیاتی ارسال نمایند.

مهلت قانونی برای استفاده عملیاتی از این سامانه و ارسال صورتحساب الکترونیکی برای اصناف و شرکتها به شرح زیر است:

اشخاص حقوقی

از اول فروردین ماه ۱۴۰۲

اصناف گروه یک و دو

از اول تیرماه ۱۴۰۲

اصناف گروه سه

از اول مهر ماه ۱۴۰۲

سایر اصناف

 از اول دیماه ۱۴۰۲

انواع صورتحساب الکترونیکی

حسب دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، سه نوع صورتحساب پیش‌بینی شده است‌که عبارتند از:

صورتحساب الکترونیکی

صورتحساب الکترونیکی نوع اول

صــــورتحـســـــابی است دارای شـمــــــاره منـحـصـــــــر بــــه ‌فــــــرد مالیـاتـــــی با اطلاعـــــات هویتـــــــی فروشـنــــــــده و خریـــــــدار، کالا‌/خدمـــــت فــــروش رفتــــه و روش پــــرداخت آن;

صورتحساب الکترونیکی

صورتحساب الکترونیکی نوع دوم

صورتحســـابی است دارای شمـــاره منحصر به فرد مالیاتی با اطلاعـــات هویتـــی فروشنـــده، کالا‌/خدمت فروش رفتـــه، نحوه تسویـــه وجــــه صورتحســـاب و به صورت اختیــــاری اطلاعات هویتـــی خریدار;

صورتحساب الکترونیکی

صورتحساب الکترونیکی نوع سوم

رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده پذیرفته شده است.

چرا سامانه مودیان مالیاتی ؟

 

یکی از سیاستهای مهم دولت و سازمان امور مالیاتی، افزایش سهم مالیات در بودجه کل کشور و دریافت مالیات براساس گزارشهای خوداظهاری مودیان مالیاتی می باشد. دریافت مالیات بر اساس خوداظهاری مودیان، موجب کاهش هزینه های وصول مالیات شده و اعتماد عمومی مردم را افزایش می دهد. برای تحقق این موضوع، نسلهای مختلفی از نرم افزارهای سفارشی برای سازمان امور مالیاتی طراحی و پیاده سازی شده اند. تجربه موفق استفاده از این ابزارها موجب طراحی نسلهای دقیقتر وکاملتر بعدی شده است که “سامانه صندوق های فروشگاهی و مودیان مالیاتی” از آخرین نرم افزارهای این حوزه و جایگزین سامانه گزارشهای فصلی می باشد.

سامانه مودیان مالیاتی در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی از سهم بودجه دولت به عنوان جایگزین گزارشهای خرید و فروش فصلی طراحی و پیاده سازی شد. با توجه به اجرای سیاست های مبتنی بر اجرای دولت الکترونیک، این مجموعه به عنوان یکی از سامانه های نسل جدید کنترل اطلاعات مالیاتی آنلاین، جایگزین گزارشهای خرید و فروش فصلی شد. البته فرآیند جایگزینی کامل، زمانبر و مرحله به مرحله می باشد و در فاصله کامل شدن امکانات سامانه مودیان، رفع اشکالات زیرساخت و افزایش کاربران و پوشش دادن صنایع و اصناف مختلف، سامانه گزارشهای خرید و فروش فصلی همچنان به صورت ابزاری موازی و مکمل قابل استفاده می باشد. همچنین در این فاصله زمانی استفاده ترکیبی از دو سامانه و ثبت فاکتورها به صورت غیر تکراری برای پوشش دادن همه رخدادهای مالی قابل گزارش، لازم می باشد.

برخی از تفاوتهای اصلی سامانه مودیان مالیاتی با سامانه گزارشهای خرید و فروش فصلی یا سه ماهانه به شرح زیر می باشد:

 

  • امکان تهیه آنلاین اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده توسط مودیان
  • پیاده سازی کارتابل برای مودیان مالیاتی جهت گزارشگیری و مشاهده اطلاعات خرید و فروش ثبت شده
  • آنلاین بودن اطلاعات در سامانه مودیان و تاخیر سه ماهه در به روزرسانی اطلاعات در گزارشهای فصلی
  • امکان مشاهده فاکتورهای فروش توسط خریداران با امکان تایید یا رد آنها
  • فراهم شدن کارپوشه تستی Sandbox برای کنترل و تست برقراری ارتباط و کنترل داده ها

برخی از دلایل پیاده سازی سامانه مودیان مالیاتی:

 

🔄 به روز بودن اطلاعات :

گزارشهای خرید و فروش فصلی در فواصل سه ماهه برمبنای دریافت فایلهای تجمعی خرید و فروش فصلی به روزرسانی می شد. تاخیر زمانی و در دسترس نبودن اطلاعات سامانه (برای شرکتها) موجب می شد که در دوره های مالی بعدی و در زمان رسیدگی مالیاتی، مودیان متوجه می شدند که چه فاکتورهایی از طرف شرکتهای دیگر برایشان ثبت شده است. بعضا خطاهایی که در ثبت فاکتورها بدون اطلاع و تایید طرف مقابل انجام می شد، از دید ممیز مالیاتی به فرار مالیاتی تعبیر می شد و اصلاح آن زمان و هزینه زیادی به شرکتها تحمیل می کرد. همچنین شرکتهای سودجو می توانستند از تاخیر در اطلاع رسانی سوء استفاده نمایند و هزینه مالیاتی خود را به شرکتهای دیگر تحمیل کنند و در دوره مالی بعد ناپدید شوند. در سامانه مودیان این شرکتها در همان دوره به راحتی شناسایی شده و توسط سازمان امور مالیاتی در لیست سیاه مالیاتی قرار داده می شوند.

 

✅ صحت اطلاعات:

اطلاعات ارسالی برای گزارشهای خرید و فروش فصلی امکان اصلاح قبل ارسال توسط کاربر را داشت و کاربران می توانستند خروجی های ارسالی تحت عنوان فایلهای TTMS را اصلاح و بعد ارسال نمایند، البته یکبار هم بعد از ارسال امکان اصلاح فراهم بود، در حالی که ارسال اطلاعات به سامانه مودیان به صورت مستقیم توسط نرم افزار یا شرکت های معتمد مالیاتی انجام می شود و هر عملیات فروش دارای یک کد اختصاصی خواهد بود. این موضوع باعث می شود که فاکتورهای صادر شده در سراسر کشور دارای کد یکتا باشند و قابلیت رهگیری کاملی داشته باشند.

 

❌ جلوگیری از خطای عمدی یا سهوی:

امکان ثبت فاکتورهای خرید بدون تایید خریدار در گزارشهای خرید و فروش سه ماهانه، موجب صدور فاکتورهای صوری برای برخی شرکتهای پرتراکنش می شد که قابلیت رهگیری زیادی هم نداشتند. یکپارچگی و ارتباط صدور فاکتور و تراکنشهای بانکی می تواند از این مورد جلوگیری کند. امکان رد کردن فاکتور توسط خریدار، امکان گزارش گیری در این زمینه را فراهم می کند. همچنین خریدار می تواند در صورتی که تعمدی در ثبت فاکتور فروش صوری مشاهده کرد، موضوع را جهت کنترل به سازمان امور مالیاتی گزارش نماید.

 

👁‍🗨 دقت محاسبات:

این سامانه به طور خودکار مالیات بر ارزش افزوده را بر اساس معاملات ثبت شده توسط مودی محاسبه می‌کند، که به کاهش خطای کاربری کمک می‌کند. همچنین با ثبت فاکتورهای خرید و فروش، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده به صورت خودکار محاسبه می شود و فاکتور های تایید نشده و غیر معتبر در محاسبات دخالتی نخواهند داشت. همچنین گزارشها و منابع مشترک اطلاعاتی بین ممیز مالیاتی و مودیان می تواند دقت کنترل عملکرد را بهبود دهد.

 

✳️ کارایی و سازگاری:

استفاده از این سامانه سریع‌تر و آسان‌تر از محاسبه دستی مالیات بر ارزش افزوده است. این سامانه می تواند کیفیت و به روز بودن ثبت و نگهداری اطلاعات مالیاتی شرکت ها را افزایش دهد و سوابق مالیاتی را برای سالهای متمادی به صورت آنلاین نگهداری نماید. این سوابق در رهگیری و مشخص شدن سوابق معاملات بسیار با ارزش است و به راحتی شرکت های متخلف را نمایان می سازد. همچنین این سامانه با الزامات قانونی مالیات بر ارزش افزوده سازگار است، که به کاهش خطر جریمه مالیاتی کمک می‌کند.

 

📊 دسترسی به اطلاعات:

مودیان می‌توانند از طریق این سامانه به سابقه معاملات و اطلاعات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده خود دسترسی داشته باشند. همچنین مودیان می توانند اطلاعات فاکتور ثبت شده توسط فروشنده را مستقیما از سامانه مودیان دریافت نموده و آن را به عنوان سند و فاکتور رسمی چاپ نمایند و نیازی به دریافت فاکتور کاغذی از فروشنده نداشته باشند. این موضوع بایگانی کاملی از اطلاعات فاکتورها را برای سالهای مختلف نگهداری می نماید و قابلیت گزارشگیری کاملی را برای رهگیری در اختیار ممیزان مالیاتی قرار می دهد.

 

 

“یکپارچه سازی سامانه مودیان و گزارشات فصلی: گامی در جهت تسهیل فرآیند اظهار معاملات و مبارزه با فرار مالیاتی”

 

 

 

مشکلات جاری سامانه مودیان مالیاتی :

 

برخی از مشکلاتی که مودیان مالیاتی با آن مواجه می شوند عبارتند از :

 

■  قطع بودن متناوب سامانه مودیان به دلیل نقص فنی یا به روزرسانی

به نظر می رسد با تخصیص منابع سخت افزاری کافی، استاندارد شدن مدت زمان به روزرسانی و اعلام قبلی آن مشکلات کمتر شود.

 

■  تغییرات و توسعه های متناوب و ارتقای سامانه مودیان و نیاز به روزرسانی نرم افزارهای ارسال کننده اطلاعات

با تکمیل امکانات و انجام توسعه های تکمیلی به تدریج شاهد برنامه کاملتر و پایدارتری خواهیم بود.

 

■  کمبود منابع آموزشی کامل، رسمی و تایید شده و دانش غیرکافی کارشناسان سازمان

با افزایش تجربه کاربران، مستندات آموزشی بیشتری تولید شده و منابع اطلاعاتی و آموزشی سازمان امور مالیاتی هم بیشتر خواهد شد.

 

■  کمبود اطلاعات و پایگاه دانش در مورد خطاها و راهکارها

با توسعه نرم افزارهای مکمل، بانک اطلاعاتی کد خطاها و دلایل اتفاق آنها کاملتر شده و راهکارهای انجام کارها مستند خواهند شد.

سرویس سامانه مودیان پیوست

سامانه مودیان
کتاب قانون پایانه های فروشگاهی
قانون پایانه های فروشگاهی

جهت تعریف کالاها، خدمات و واحد های اندازه گیری میتوانید از فایل های زیر استفاده کنید

کالاهای عمومی تعریف شده در سامانه مودیان مالیاتی
فایل خدمات تعریف شده در سامانه مودیان مالیاتی
فایل واحد های اندازه گیری تعریف شده در سامانه مودیان مالیاتی
اعریف ارز و کد ایزو مرتبط

سوالات متداول

در سامانه مودیان مالیاتی، چرا امکان صدور مجدد صورتحساب اصلاحی یا برگشت از فروش وجود ندارد؟

در سامانه مودیان مالیاتی، صدور مجدد صورتحساب اصلاحی یا برگشت از فروش برای یک فاکتور تنها در صورتی مجاز است که وضعیت صورتحساب قبلی “تایید شده” یا “عدم نیاز به واکنش” باشد. اگر با خطای “شماره صورتحساب مرجع معتبر نیست” مواجه می‌شوید، به این معنی است که وضعیت صورتحساب قبلی منتظر واکنش” یا رد شده” است.

■  دلیل این محدودیت:
  • حفظ انسجام و صحت اطلاعات: سازمان امور مالیاتی برای تضمین صحت و یکپارچگی اطلاعات در سامانه مودیان، این محدودیت را اعمال کرده است.
  • جلوگیری از سوء استفاده: این امر از صدور صورتحساب‌های اصلاحی یا برگشت از فروش غیرواقعی یا تکراری برای یک فاکتور واحد جلوگیری می‌کند.
■  راه حل ارسال صورتحساب اصلاحی:

برای رفع این مشکل، ابتدا باید وضعیت صورتحساب قبلی را به “تایید شده” یا “عدم نیاز به واکنش” تغییر دهید.

پس از آن، می‌توانید مجدداً برای صدور صورتحساب اصلاحی یا برگشت از فروش برای همان فاکتور اقدام کنید.

■  به عنوان مثال:

□ فرض کنید برای فاکتور شماره ۱۲۳۴، یک صورتحساب برگشت از فروش صادر کرده‌اید.

اگر قصد صدور مجدد صورتحساب برگشت از فروش برای همان فاکتور را دارید، ابتدا باید وضعیت صورتحساب برگشت از فروش قبلی را به “تایید شده” یا “عدم نیاز به واکنش” تغییر دهید و سپس اقدام به صدور صورتحساب جدید کنید.

آثار مالیاتی صورت‌حساب‌های الکترونیکی رد شده توسط خریدار چیست؟

اگر فروشنده‌ای صورت‌حسابی الکترونیکی را به‌طور قانونی صادر و ارسال می‌کند، اما خریدار آن را رد می‌کند. در این شرایط، چه تبعات مالیاتی برای طرفین وجود دارد؟

در نظر داشته باشید تا زمانی که فروشنده صورت‌حساب را ابطال نکرده باشد، از نظر سازمان امور مالیاتی، فروشنده همچنان به عنوان “صادرکننده” تلقی می‌شود و فروشنده مشمول جریمه عدم ارسال صورت‌حساب الکترونیکی نخواهد شد.

ولی برای خریدار هیچ اعتباری برای استفاده از مالیات بر ارزش افزوده و فاکتور هزینه منظور نخواهد شد.

در بهار سال ۱۴۰۳، برای صورتحساب های اصلاحی/ابطالی/برگشت از فروش که فاکتور مرجع آنها مربوط به سال ۱۴۰۲ چه باید کرد؟

برای صورتحساب‌های اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروش که فاکتور مرجع آن‌ها مربوط به سال ۱۴۰۲ است، ضروری است که تا تاریخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۳ در سامانه مؤدیان مالیاتی تعیین تکلیف شوند.

تعیین تکلیف صورتحساب‌ها در سامانه مؤدیان، سبب می‌شود که اعتبار خرید مربوط به آن برای خریدار در اظهارنامه پیش‌فرض دوره چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۲ لحاظ گردد. این امر از حقوق قانونی خریدار در زمینه مالیات بر ارزش افزوده صیانت می‌کند همچنین با تعیین تکلیف صورتحساب‌ها، آثار مالیاتی فروش برای فروشنده نیز در اظهارنامه پیش‌فرض دوره چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۲ اعمال خواهد شد. این امر شفافیت و صحت معاملات را در زنجیره تأمین تضمین می‌کند.

در صورتی که مؤدی تا تاریخ مقرر نسبت به تعیین تکلیف صورتحساب‌ها در سامانه مؤدیان اقدام ننماید، اعتبار خرید مربوط به آن در اظهارنامه پیش‌فرض دوره چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۲ لحاظ نخواهد شد. این امر می‌تواند به ضرر خریدار تمام شود. علاوه بر عدم لحاظ اعتبار خرید، آثار مالیاتی این صورتحساب‌ها نیز در دوره چهارم لحاظ نشده و به دوره اول (بهار) سال ۱۴۰۳ منتقل خواهد شد. این امر می‌تواند موجب پیچیدگی در فرآیندهای حسابداری و مالیاتی مؤدیان گردد.

در نظر داشته باشید مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۲ ، ۹ درصد و در سال ۱۴۰۳ ، معادل ۱۰ درصد می باشد.

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان مالیاتی چگونه محاسبه می شود؟

در سامانه مودیان، مالیات بر ارزش افزوده (VAT) با توجه به خریدهای تایید شده و فروش‌های ثبت شده برای مودی به شرح زیر محاسبه می‌شود:

 

■  محاسبه مالیات پرداختی:

مودی برای تمام کالاها و خدماتی که خریداری می‌کند، باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازد. این به عنوان “مالیات ورودی” شناخته می شود.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای کالاها و خدمات مختلف متفاوت است و حتی معافیت مالیاتی نیز برای برخی کالاها وجود دارد.

مودی مبلغ مالیات ارزش افزوده پرداختی را در صورتحساب‌های خرید خود کنترل کند. صورتحساب های خرید توسط فروشندگان محصول ثبت می شود و خریدار می تواند آنها را تایید یا رد نماید.

 

■  محاسبه مالیات دریافتی:

مودی برای تمام کالاها و خدماتی که می‌فروشد، باید مالیات بر ارزش افزوده دریافت کند. این به عنوان “مالیات خروجی” شناخته می شود.

مودی باید نرخ مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال بر فروش انواع کالاهای خود را تعیین کند. این نرخ می تواند برای برخی کالاها متفاوت باشد و برخی دارای معافیت مالیاتی باشند. مودی باید مبلغ مالیات دریافتی را در صورتحساب‌های فروش خود ثبت کند.

 

■   تسویه حساب مالیات:

مودی باید تفاوت بین مالیات خروجی و مالیات ورودی خود را در دوزه های محاسباتی اعلامی به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. این کار به طور دوره ای، معمولاً هر ماه یا سه ماه یکبار انجام می شود.

اگر مالیات خروجی مودی بیشتر از مالیات ورودی او باشد، باید مابقی را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند.

اگر مالیات ورودی مودی بیشتر از مالیات خروجی او باشد، می‌تواند مابقی را از سازمان امور مالیاتی پس بگیرد.

 

نکته: دوره های محاسبه می تواند تمدید شود و پرداخت مالیات برارزش افزوده براساس این محاسبات باید در آن دوره انجام شود، در غیر این صورت در زمان رسیدگی دفاتر توسط ممیزان مالیات بر ارزش افزوده، برای تاخیر در پرداخت، جریمه مالیاتی محاسبه خواهد شد.

توسعه های آتی سامانه مودیان چیست؟

طبق آخرین اطلاعات موجود، سازمان امور مالیاتی هنوز هیچ اطلاعیه رسمی در مورد توسعه های آتی سامانه مودیان منتشر نکرده است.

با این حال، با توجه به برخی از منابع غیررسمی، می توان انتظار داشت که در آینده شاهد تغییرات و بهبودهایی در این سامانه باشیم. همچنین برخی از بخش های سامانه هنوز در دسترس کاربران قرار ندارند و به نظر می رسد در آینده فعال خواهند شد. برخی از این تغییرات احتمالی عبارتند از:

■  ارائه خدمات الکترونیکی جدید:

احتمال دارد در آینده خدمات الکترونیکی جدیدی از طریق سامانه مودیان به مودیان مالیاتی ارائه شود. این خدمات می توانند شامل مواردی مانند امکان ثبت نام الکترونیکی برای صدور اظهارنامه مالیاتی، امکان پرداخت الکترونیکی مالیات، امکان مشاهده و پیگیری وضعیت پرونده های مالیاتی و امکان مکاتبه الکترونیکی با سازمان امور مالیاتی باشند.

 

■  یکپارچه سازی با سایر سامانه ها:

احتمال دارد در آینده سامانه مودیان با سایر سامانه های دولتی مانند سامانه ثبت احوال، سامانه نظام بانکی و سامانه های مرتبط با تجارت الکترونیکی یکپارچه شود. این امر می تواند به تبادل اطلاعات بین این سامانه ها و تسهیل انجام امور مالیاتی برای مودیان کمک کند.

 

■  بهبود رابط کاربری:

احتمال دارد در آینده رابط کاربری سامانه مودیان به منظور استفاده آسان تر برای مودیان، به خصوص مودیان کم تجربه در امور مالیاتی، بهبود یابد.

 

علاوه بر این، سازمان امور مالیاتی  همواره در حال بررسی بازخورد مودیان است و از آن برای  بهبود سامانه مودیان استفاده می کند.  شما می توانید از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی  نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این سامانه ارائه دهید.

چرا امکان ثبت فاکتور خرید توسط خریدار در سامانه مودیان وجود ندارد ؟

در سامانه مودیان مالیاتی امکان ثبت فاکتور خرید توسط خریدار پیاده سازی نشده است و فقط خریدار می تواند فاکتورهای فروش ثبت شده توسط فروشنده را تایید یا رد نماید. این موضوع دلایل مختلفی دارد و ممکن است در آینده راهکاری برای ثبت آن در سامانه مودیان پیاده سازی شود. برخی از دلایل این موضوع عبارتند از:

■  مسئولیت ثبت اطلاعات:

طبق قانون، ثبت اطلاعات مربوط به معاملات و صدور صورت‌حساب الکترونیکی بر عهده فروشنده است. این امر به منظور یکپارچگی و صحت اطلاعات در سامانه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی صورت می‌گیرد.

 

■  عدم دسترسی به اطلاعات کامل:

خریدار ممکن است به تمام اطلاعات مورد نیاز برای ثبت صحیح خرید، مانند کد ملی فروشنده، کد کالای فروخته شده و سایر جزئیات مربوط به معامله، دسترسی نداشته باشد.

 

■  تداخل در فرآیند صدور صورت‌حساب:

ثبت خرید توسط خریدار می‌تواند با فرآیند صدور صورت‌حساب توسط فروشنده تداخل ایجاد کند و منجر به ایجاد اطلاعات ناقص یا مغایر در سامانه مودیان شود.

 

◄  راهکارثبت فاکتور خرید در سامانه مودیان:
■  مراجعه به اداره امور مالیاتی:

خریدار می‌تواند با در دست داشتن مدارک مثبته دال بر وقوع معامله (مانند فاکتور خرید، قرارداد خرید، رسید پرداخت، بارنامه و …) به اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مربوط به خرید خود اقدام نماید.

چگونه اطلاعات شماره اقتصادی طرف حساب را برای سامانه مودیان مالیاتی پیدا کنیم؟

درصورتی که کد اقتصادی شخص حقیقی را نداشتیم و خریدار خود نیز این کد را در اختیار ما نگذاشت میتوانیم از طریق سایت سازمان مالیاتی به نشانی tax.gov.ir از منو “سایر خدمات مالیاتی” وارد بخش “استعلام شماره اقتصادی(وجود یا عدم وجود پرونده مالیاتی)” شده و با درج کدملی آن شخص کد اقتصادی مرتبط با این شخص حقیقی را پیدا کرده و این کد صحیح را در سیستم درج کنیم .

از این بخش میتوانیم کد اقتصادی هر نوع از مودیان مالیاتی اعم از حقیقی، حقوقی ، مشارکت مدنی و یا اتباع خارجی را استخراج کنیم .

 

نکته: درصورتی که شماره اقتصادی طرف حساب حقیقی در دسترس نبود، اضافه کردن “۰۰۰۰” یا “۱۱۱۱” یا “۰۰۰۱” به انتهای کدملی فقط باعث آن میشود که ارسال فاکتور به سامانه انجام شده و بدون خطا باشد ولی صورت حساب ارسالی به سامانه مودیان صورتحساب صحیحی و کاملی نیست.

مشکلی که با این اقدام پیش می آید این است که فاکتور در سامانه درج میشود اما به دلیل اینکه کد اقتصادی صحیحی وارد نشده، خریدار مشخصی برای این فاکتور وجود ندارد و امکان تایید فاکتور توسط خریدار نیست و اعتبار مالیاتی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده به شخص خریدار تعلق نخواهد گرفت .

 

همچنین شما میتوانید با استفاده از لینک زیر مستقیما وارد این بخش شوید و شماره اقتصادی افراد را جستجو نمایید.

https://tax.gov.ir/action/do/InquiryNationalID

ارسال اطلاعات فاکتور برگشت از فروش به سامانه مودیان مالیاتی

در سامانه مودیان مالیاتی، امکان ارسال اطلاعات فاکتورهای برگشت از فروش وجود دارد، برای استفاده از این امکان، باید موارد زیر را رعایت کنیم تا دچار خطا در ارسال فاکتور برگشت از فروش به سامانه مودیان مالیاتی نشویم.

 

⚠️پیش نیاز ارسال فاکتور برگشت از فروش، وجود فاکتور فروش مرتبط با آن در سامانه مودیان مالیاتی است. درصورتی که هنوز اقدام به ارسال فاکتور اصلی به سامانه مودیان نکرده باشیم و ردیف مربوط به فاکتور اصلی در فرم سامانه مودیان فاقد کد مالیاتی ۲۲رقمی باشد، ردیف مربوط به برگشت از فروش در فرم سامانه مودیان ایجاد نمی شود.

■ در این شرایط کاربر باید ابتدا اقدام به ارسال فاکتور اصلی کند (این ارسال میتواند موفق یا ناموفق باشد) سپس فاکتور برگشت از فروش برای آن صادر نماید و یا برگشت از فروشی که قبل از آن صادر شده است را برگشت و ثبت بزند تا ردیف مربوط به برگشت از فروش در  فرم سامانه مودیان ایجاد شود .

□  توجه داشته باشید برای ارسال موفق این برگشت از فروش حتما باید فاکتور اصلی قبل از ارسال برگشت از فروش به وضعیت ارسال نهایی رسیده باشد و سایر قواعد ارسال برگشت از فروش رعایت شده باشد .

 

⚠️در صورتی که هنوز اقدام به ارسال آخرین ردیف اصلاحی مربوط به یک فاکتور فروش به سامانه مودیان نکرده باشیم و ردیف مربوط به آخرین اصلاحی صادر شده برای یک فاکتور، در فرم سامانه مودیان فاقد کد مالیاتی ۲۲رقمی باشد، ردیف مربوط به برگشت از فروش در فرم سامانه مودیان ایجاد نمی شود.

■  در این شرایط کاربر باید ابتدا اقدام به ارسال آخرین اصلاحی صادر شده برای فاکتور مورد نظر به سامانه مودیان کند (این ارسال میتواند موفق یا ناموفق باشد) سپس فاکتور برگشت از فروش برای آن صادر نماید و یا برگشت از فروشی که قبل از آن صادر شده است را برگشت و ثبت بزند تا ردیف مربوط به برگشت از فروش در  فرم سامانه مودیان ایجاد شود .

□  توجه داشته باشید برای ارسال موفق این برگشت از فروش حتما باید فاکتور اصلاحی صادر شده برای این فاکتور،  قبل از ارسال برگشت از فروش به وضعیت ارسال نهایی رسیده باشد و سایر قواعد ارسال برگشت از فروش رعایت شده باشد .

 

⚠️درصورتی که یک فاکتور فروش ابطال شده باشد، امکان صدور فاکتور برگشت از فروش برای آن وجود ندارد.( چه این ابطال به سامانه مودیان ارسال شده باشد و چه ارسال نشده باشد )

 

⚠️ همانطور که میدانید در ابتدای سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت.

■  تا اواسط اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، باتوجه به تغییر نرخ مالیات از ۹ به ۱۰ درصد ، امکان ارسال فاکتور برگشت از فروش به سامانه مودیان، برای فاکتور فروشی که در سال ۱۴۰۲ با نرخ ۹ درصد ارسال شده بود فقط با نرخ ۱۰ درصد فراهم بود.

■  از اواسط اردیبهشت ماه، امکان ارسال فاکتور برگشت از فروش و فاکتور اصلاحی برای فروش های سال ۱۴۰۲ فقط باهمان نرخ مالیاتی که در فاکتور اصلی ثبت شده (یعنی ۹ درصد) وجود دارد و امکان ارسال با نرخ ۱۰ درصد دیگر وجود ندارد.

■  به همین جهت در حال حاضر خریداران نرم افزارهای بازرگانی پیوست میتوانند در فاکتور برگشت از فروش در سال ۱۴۰۳، فاکتور سال ۱۴۰۲ را فراخوانی کرده و به شرط انکه مقدار مالیات به میزان ۹ درصد (همان درصدی که در فاکتور اصلی سال گذشته اعمال کرده بودند) را محاسبه کنند، فاکتور برگشت از فروش به سامانه ارسال نهایی میشود.

■  در مورد فاکتورهای فروش سال ۱۴۰۳ که در این سال برای آنها فاکتور برگشت از فروش صادر می شود، با توجه به محاسبه مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ۱۰ درصد، مشکلی در ارسال فاکتورهای برگشت از فروش وجود ندارد.

برگشت از فروش و تخفیف برای فاکتورهای فروش صادرات

برگشت از فروش و تخفیف برای فاکتورهای فروش صادرات

 

برای ثبت اطلاعات فاکتورهای فروش صادرات و ارسال آن به سامانه مودیان مالیاتی نکات زیر را مدنظر قرار دهید:

■  اعمال تخفیف در فاکتور فروش صادراتی

در صورتحساب های با الگوی صادرات (فروش خارجی) مبلغ مربوط به تخفیف توسط سامانه ignore شده و ثبت نمی شود، به همین جهت درصورتی که داخل نرم افزار برای فروش خارجی هر مقداری از تخفیف را درنظر بگیرید، مبلغ کل پس از کسر تخفیف از نظر قواعد محاسباتی نامعتبر خواهد شد و ارسال صورتحساب با خطا مواجه خواهد شد.

 

📣میزان تخفیف در صورتحساب صادرات همیشه صفر خواهد بود و اگر تخفیف برای خریدار خارجی اعمال کرده اید باید روی قیمت اصلی کالا لحاظ شود.

 

■  برگشت از فروش فاکتورهای صادرات

مطابق با دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی ارایه شده توسط سازمان امور مالیاتی، امکان صدور صورتحساب برگشت از فروش برای صورتحساب صادرات وجود ندارد و درصورتی که بخشی از صورتحساب صادرات برگشت شود، باید برای آن صورتحساب اصلاحی صادر گردد. همچنین امکان ابطال فاکتور فروش ارزی صادراتی نیز وجود دارد.

 

□  برای سایر الگوهای فاکتور فروش، امکان صدور صورتحساب برگشت از فروش وجود دارد .

 

■  متن دستورالعمل سازمان امور مالیاتی :

موضوع صورتحساب الکترونیکی در همه انواع و الگوها به استثنای الگوی صادرات شامل: اصلی ، اصلاحی ، ابطالی و برگشت از فروش میباشد. در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات موضوع صورتحساب شامل: اصلی، اصلاحی، ابطالی است.

دریافت خطا در ارسال صورتحساب های اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروش

در صورتی که در زمان ارسال صورتحساب های اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروش با خطا مواجه شدید، برای برطرف شدن خطا و استفاده از امکان ارسال صورتحساب، لطفا موارد زیر را بررسی نمایید:

 

در ابتدا کنترل کنید صورتحساب مرجع داخل سامانه وجود داشته باشد، در صورت وجود صورتحساب مرجع در سامانه مودیان مالیاتی، بسته به نوع صورتحساب (اصلاحی/ابطالی/برگشت از فروش) قواعد ارسال آن نوع صورتحساب که در ادامه عنوان شده است را کنترل نمایید :

 

❌  صورتحساب ابطالی :

الف) روی صورتحساب مرجع با هر وضعیت و یا  ارجاعی با وضعیت درانتظار واکنش میتوان صورتحساب ابطالی صادر نمود، که لازم به ذکر است:

– امکان صدور صورتحساب ابطالی روی صورتحساب مرجع در صورتی میسر است که صورتحساب ارجاعی آن در وضعیت در انتظار واکنش یا رد شده باشد.

– چنانچه صورتحساب ارجاعی در وضعیت تایید شده باشد، صورتحساب مرجع آن ابطالی محسوب شده و از آن نمیتوان مجددا به عنوان صورتحساب مرجع استفاده نمود.

ب) امکان استفاده از صورتحساب ابطالی به عنوان صورتحساب مرجع وجود ندارد.

ج) در صورتیکه صورتحساب مرجع از طریق صورتحساب ابطالی، باطل شود، صورتحسابهای اصلاحی/برگشت از فروش تایید نشده آن (در صورت وجود) باطل میشوند.

 

🔃  صورتحساب اصلاحی و برگشت از فروش:

الف) چنانچه هنوز وضعیت تایید صورتحساب مرجع مشخص نشده باشد، امکان استفاده از آن به عنوان شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع وجود ندارد.(صورتحساب اصلی نباید در وضعیت در انتظار واکنش باشد)

ب) اگر صورتحساب مرجع خود یک صورتحساب اصلاحی باشد، برای صدور صورتحساب اصلاحی، مرجع حتما باید در یکی از وضعیتهای (تایید شده/تایید سیستمی/عدم نیازبه واکنش) باشد.

درصورتی که خریدار به اشتباه صورتحساب فروش ارسالی ما را ``عدم تایید`` کند چه کارکنیم ؟

در صورتی که صورتحساب ثبت و ارسال شده برای کارپوشه خریدار در سامانه مودیان مالی با عدم تایید مواجه شود، در ابتدا باید با خریدار تماس گرفته و اطلاعات مربوط به فاکتور را کنترل کرده و علت عدم تایید را شناسایی کنیم، اگر با مشکلاتی مانند خطای ثبت اطلاعات توسط کاربر و یا وجود اطلاعات و اسامی مشابه یا عدم پذیرش فاکتور توسط خریدار مواجه شدیم این مشکلات باید برطرف شوند.

 

طبق استعلام گرفته شده از سازمان امورمالیاتی، درصورتی که صورتحساب و فاکتور فروش ارسالی در سامانه مودیان مالیاتی توسط خریدار “عدم تایید” شود، حتی اگر صورتحساب صحیح بوده و این واکنش اشتباه یا غیرعمدی بوده است، فروشنده باید اقدام به ارسال صورتحساب اصلاحی و یا ابطال صورتحسابی که  عدم تایید شده و ارسال مجدد صورتحساب جدید کند.

 

✔️  بنابراین در این حالت چند انتخاب خواهیم داشت:

 

  • ابطال صورتحساب عدم تایید شده و انصراف از ثبت فاکتور فروش (ابطال کل عملیات)
  • ابطال صورتحساب عدم تایید شده و صدور صورتحساب فروش جدید (صدور فاکتور جدید)
  • اصلاح اطلاعات و ارسال صورتحساب اصلاحی مرتبط با صورتحسابی که عدم تایید روی آن انجام شده (صدور فاکتور اصلاحی)

مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان مالیاتی چگونه محاسبه می شود؟

مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که از مصرف کننده نهایی دریافت می شود، در زمانی که یک مصرف کننده نهایی باشید و کالایی را که مشمول مالیات بر ارزش افزوده است خریداری نمایید، مبلغ مالیات بر ازش افزوده به بهای آن کالا افزوده شده و از شما دریافت می شود. البته این مبلغ باید از طرف مودی مالیاتی (فروشنده) در وجه سازمان امور مالیاتی پرداخت شود و به عنوان فروش آن مجموعه محاسبه نمی شود. در عمل مودی مالیاتی موظف است این مبلغ را ازخریدار دریافت نماید و در فواصل ماهانه در وجه سازمان امور مالیاتی پرداخت نماید.

ولی این مودی مالیاتی، خود خریدار خدمات یا کالایی دیگر بوده است که برای آنها مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده است (که به آن اعتبار مالیاتی می گویند) و در عمل باید تفاضل مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از خریداران با مالیات بر ارزش افزوده پرداختی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به سازمان پرداخت نماید.

■  در سامانه مودیان مالیاتی، فاکتورهای فروش اعلام شده توسط مودی مالیاتی ثبت شده و مالیات بر ارزش افزوده آنها محاسبه و جمع و مالیات بر ارزش افزوده دریافتی محاسبه می شود، همچنین صورتحسابهای فروش ثبت شده برای این مودی مالیاتی هم به عنوان فاکتور خرید در کارتابل سامانه مودیان مالیاتی مودی نمایش داده می شود که با تایید این فاکتورهای خرید، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی محاسبه می شود.

■  اختلاف مالیات بر ارزش افزوده پرداختی و دریافتی، توسط سامانه مودیان مالیاتی محاسبه شده و به عنوان مالیات ارزش افزوده قابل پرداخت به مودی مالیاتی اعلام می گردد.

  مالیات بر ارزش افزوده نهایی در سامانه مودیان مالیاتی مساوی است با جمع مالیات بر ارزش افزوده دریافتی منهای جمع مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در یک دوره سه ماهه

 

✔️ نکته : البته باید در نظر داشته باشید که برای دریافت اعتبار مالیاتی ، فاکتور خرید باید توسط فروشنده در سامانه مودیان ثبت شده باشد و بدون این ثبت، از اعتبار مالیاتی نمی توانید استفاده کنید و مدت زمان صدور گزارشهای خرید و فروش فصلی کم کم به سر خواهد رسید.

[کل: ۵۳ میانگین: ۴.۹]
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.