پیوست

سازمان الکترونیک پیوست

گروه نرم افزاری پیوست > محصولات > سازمان الکترونیک پیوست

سازمان الکترونیک، نرم افزار جامع و یکپارچه ای است که بخش قابل توجهی از نیازهای مالی اداری سازمان را در بخش های بودجه، اعتبارات، حسابداری، خزانه داری، کنترل تردد، کارگزینی و صدور احکام، پرداخت حقوق، تدارکات و انبار و کالا، دارایی های ثابت، مدیریت اسناد سازمانی، دبیرخانه و اتوماسیون اداری پوشش دهد.  سازمان الکترونیک فرصت منحصر به فردی در اختیار مدیریت عالی سازمان قرار خواهد داد تا بتواند ضمن بهینه کردن عملیات مالی اداری به صورت سیستماتیک، کارایی سازمان را تا حد قابل توجهی بهبود بخشد.

این نرم افزار علاوه بر پشتیبانی نسبتا جامع از عملیات مالی اداری قادر خواهد بود بسیاری از فرآیندهای عمده سازمانی ( نظیر سیکل درخواست و تدارک کالا، سیکل درخواست مرخصی، توزیع حکم کارگزینی، توزیع فیش حقوق ماهانه و …) را نیز به صورت سیستماتیک پوشش دهد. فرآیندها و روالهای گردش کار به فراخور نیازهای سازمان می تواند سفارشی سازی شود.

سازمان الکترونیک پیوست،راهکار موثر ما جهت اتوماسیون فراگیر سازمانی است. این راهکار مبتنی بر استقرار کلیه نرم افزارهای پیوست در واحدهای عملیاتی سازمان و پشتیبانی فراگیر از ارتباطات بین واحدی براساس مدیریت فرآیندهای سازمانی، موتور گردش کار پیوست، نرم افزار مدیریت اسناد سازمانی و استفاده از پایگاه اطلاعاتی واحد سازمان عمل می نماید.

مزایای سازمان الکترونیک پیوست

  عملیاتی شدن کلیه نرم افزارهای پیوست به طور فراگیر درسطح سازمان

  استفاده از پایگاه واحد اطلاعاتی جهت منابع سازمانی

  مدیریت واحد امنیت اطلاعات و تنظیمات مدیریت درقالب زیرسیستم مدیریت سازمان

  مدیریت چرخه کامل فرآیندهای سازمانی بر اساس فرم الکترونیک، موتور گردش کار و سرویسهای بین سیستمی

  امکان تبادل اطلاعات سازمانی بین سیستمها

  ساماندهی و مدیریت متمرکز مستندات سازمانی بر اساس نرم افزار مدیریت الکترونیک مستندات

اندازه-پذیری

نرم افزار های جامع مـالی

منطبق بر اصول و قواعد حسابداری

نرم افزار های جامع محصولات اداری

برقراری ارتباط بین تمامی عناصر موثر در ساختار مدیریت داخلی یک سازمان

نرم افزار های حوزه منابع انسانی

ایجاد یکپارچگی و ارتباط وثیق بین کلیه نرم افزارها

null
[کل: ۱۰ میانگین: ۴.۳]
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.