بایگانی

پوشه "پیش نویس ها" موجود در کارتابل "جاری" حاوی نامه های پیش نویسی است که به هر دلیل برای ما ارسال شده اند ( جهت تایپ، جهت تایید، جهت اظهار نظر، جهت امضاء یا...

بیستر بخوانید

به این منظور سیستم سازمان الکترونیک پیوست، امکان "ارسال پیامک (SMS)" به کاربران را فراهم نموده است. بدین صورت که هر کاربر که دسترسی تنظیم عملیات اتوماتیک بر روی کارتابل خود را...

بیستر بخوانید

برای این منظور کافیست در اتوماسیون اداری وارد منوی گزارش ها شده و گزینه لیستی را انتخاب نمایید، از این طریق میتوان گزارش آمار ورودی کارتابل بر حسب فرستنده را...

بیستر بخوانید

برای این کار کافیست راهبر سیستم، وارد سیستم اتوماسیون شده ، در منوی مدیریت، تنظیمات سازمانی ، در کادر مقابل گزینه "حداکثر تعداد نامه قابل نمایش در جستجو" تعداد دلخواه را مشخص...

بیستر بخوانید