خریداران خوشحال پیوست

خریداران ما

بالاتر از خدمت رسانی به خریداران و کسب رضایت ایشان،

شانی برای پیوست وجود ندارد

خریداران ما از فروشگاهها و شرکتهای کوچک تا شرکتهای بزرگ و سازمانهای دولتی افتخار ماست و این مهم در سایه پوشش فراگیر نیازهای نرم افزار سازمانی و انعطاف و اندازه پذیری محصولات پیوست محقق شده است. امکان تطبیق بسیار خوب نرم افزارها با نیازمندیهای خریدار و سفارشی سازی محصولات نیز در جلب نظر و رضایت خریداران موثر بوده است. گروه نرم افزاری پیوست افتخار خدمت به بیش از ۴۷۰۰ سازمان و شرکت دولتی و خصوصی در زمینه های گوناگون فعالیت را در طول بیش از یک دهه فعالیت مستمر داشته است، که این خود ترجمان گویایی از رعایت اصل مشتری مداری و تضمین کیفیت محصولات وخدمات در نزد این گروه می باشد. طیف انبوه خریداران پیوست شامل سازمانها و شرکتهای دولتی تا شرکتهای خصوصی در حوزه های بازرگانی، خدمات، پیمانکاری و تولیدی می باشد.

دیدگاه خریداران

مشتریان حوزه اتوماسیون اداری

مشتریان حوزه مالی

مشتریان حوزه منابع انسانی

مشتریان حوزه صرافی

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.