بایگانی

برای اینکه بتوان بدون نظر گرفتن حیطه ارجاع ، اسامی تمامی افراد سازمان را در قسمت رونوشت گیرنده مشاهده و برای آنها رونوشت ارسال نمود می باید مدیر سیستم در...

بیستر بخوانید

برای این منظور باید در تنظیمات مدیریتی دبیرخانه ، تنظیم "الزام به ارسال نامه پس از ثبت " را اعمال کنیم. مدیر سیستم باید در قسمت دبیرخانه --> پانل مدیریت...

بیستر بخوانید