بایگانی

برای ارسال سند از بایگانی اسناد،از لیست موجود روی سند مورد نظر کلیک راست کرده و آیتم "ارجاع" را انتخاب کنید. در پنجره باز شده، پست فرد مورد نظر را انتخاب نمائید...

بیستر بخوانید

خیر ، تنها در مرحله تعریف سند میتوان Section ( بخش) روی سند تعریف نمود. بعد از مرحله تکمیل تعریف سند ، دکمه " تنظیمات "  (به منظور تعریف بخش جدید و...

بیستر بخوانید