بایگانی

هر برگه از محتویات یک سند، دارای مشخصه هایی می باشد. تعدادی از این مشخصه ها، بین همه برگه های همه انواع اسناد، عمومی هستند نظیر "ایجاد کننده" و "زمان ایجاد" برگه. و تعداد...

بیستر بخوانید

در زمانیکه برای اولین بار نوع سندی را انتخاب می نمایید برنامه این پیغام را نمایش می دهد و به این معنا است که پوشه نوع سند مربوطه انتخاب نشده...

بیستر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text] به صورت استاندارد نگهداری اسناد در سیستم آرشیو بر اساس محل قرار گیری آنها در پوشه های مرتبط است اما کابینت نگاهی متفاوت به اسناد را به کاربر ارائه می دهد. با...

بیستر بخوانید

وظیفه اصلی یک نرم افزار آرشیو اسناد نگهداری، دسته بندی و در اختیار قراردهی کلیه اسناد موجود در یک سازمان می باشد. منظور از سند هر اطلاعات ذیقیمتی است که...

بیستر بخوانید