بایگانی

برای این منظور باید در تنظیمات مدیریتی دبیرخانه، تنظیم "عدم امکان ثبت نامه بدون موضوع" را اعمال کنیم. مدیر سیستم باید در قسمت دبیرخانه --> پانل مدیریت --> آیتم ثبت، از بالای...

بیستر بخوانید

به این منظور می بایست به روش زیر عمل نمود : در محیط بایگانی اسناد، بر آیکن "جستجو صفحه" کلیک کرده و سپس روی دکمه "پاک صفحه" کلیک کرد. در این فرم آیتمهای "ایجاد کننده"، "رشته"،...

بیستر بخوانید

برای این منظور می توان از دو مسیر اقدام نمود: ۱- مدیریت سازمان --> مدیریت برنامه های کاربردی --> اتوماسیون اداری --> دبیرخانه ها --> دبیرخانه مرکزی --> آیتم "کلاسه های بایگانی " ،...

بیستر بخوانید