Slide از جذب تا بازنشستگی... نرم افزار های جامع مدیریت منابع انسانی پیوست Slide نرم افزارهای مالی پیوست قلب تپنده نرم افزارهای ستادی و ارائه دهنده خلاصه تمامی عملیات سازمان Slide اتوماسیون اداری پیوست دسترسی به اطلاعات در هر زمان و از هر مکان Slide اتوماسیون صرافی پیوست مدیریت هوشمند و مکانیزه فرآیند صدور حواله ارزی و انجام مراحل تکمیل و تایید در محیط تحت وب Slide نرم‌افزار بازرگانی پیوست ابزار شناسایی حوزه های درآمدزا و مسیر عالی رشد سازمان Slide افزایش بهره‌وری با نرم افزارهای جامع اتوماسیون سازمانی

نرم افزار های جامع اتوماسیون سازمانی با رویکرد ERP

null

نرم افزارهای اداری

اتوماسیون اداری نرم افزاری حرفه ای، برای گردش الکترونیکی اسناد در سازمان و ابزاری برای افزایش بهره وری ، کاهش مصرف کاغذ ، پیاده سازی روال های ایزو و افزایش کیفیت و سرعت کار کارکنان سازمان می باشد.
نرم افزار اتوماسیـون اداری تحت وب و موبایل پیوست در پروژه های بزرگ کشـوری مانند کشتیـرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان فضایی ایران، بیمه معلم و بیمه دی موفق و سربلند بوده است .
بیشتر بخوانید...
null

نرم افزارهای حسابداری

نرم افزار حسابداری قلب گزارشگری سازمان در حوزه مالی و ابزار اصلی تصمیم گیری مدیران براساس گزارشهای مالی بوده و خط مشی و مسیر حرکت سازمان را مشخص و اصلاح می نماید.
نرم افزارهای یکپارچه و فرآیندگرای حسابداری پیوست ، در پروژه های ملی مانند سامانه جامع مالی صدا و سیما و سامانه IFS در شرکت ملی گاز ، پاسخگوی مدیران و کاربران در سطح کشور بوده است.
بیشتر بخوانید...
null

نرم افزارهای منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی و جلب رضایت حداکثری پرسنل از شاخص های مدیریت حرفه ای در سازمانهاست. نرم افزارهای منابع انسانی مدیریت جذب و استخدام ، صدور احکام ، رفاه ، پرداخت حقوق و دستمزد ، بیمه تکمیلی و بازنشستگی پرسنل را برعهده دارند.
نرم افزارهای منابع انسانی تحت وب پیوست در سازمانهای بزرگ مانند بانکها و سازمانهای دولتی با گستردگی کشوری با موفقیت راه اندازی شده اند.
بیشتر بخوانید...
null

نرم افزارهای صرافی

نرم افزار های صرافی پیوست بهترین، کاملتـرین و حرفـه ای ترین نرم افزار ارائه شـــده در حوزه صرافی وعملیات تبادل ارز در ایران می باشــــند .
نرم افزارهای جامع صرافی پیوست، در صرافی های بانکی با گستـــــــردگی شعب در سطح کشور ، صرافی های نوع یک ، نوع دو و همچنیـــــــن صرافی های خارج از کشــــــــور در کشورهای ترکیه، امارات، مالزی، چین و کانادا مورد استفاده می باشـــــنــد.
بیشتر بخوانید...
null

نرم افزارهای اداری

اتوماسیون اداری نرم افزاری حرفه ای، برای گردش الکترونیکی اسناد در سازمان و ابزاری برای افزایش بهره وری ، کاهش مصرف کاغذ ، پیاده سازی روال های ایزو و افزایش کیفیت و سرعت کار کارکنان سازمان می باشد.
نرم افزار اتوماسیـون اداری تحت وب و موبایل پیوست در پروژه های بزرگ کشـوری مانند کشتیـرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان فضایی ایران، بیمه معلم و بیمه دی موفق و سربلند بوده است .
بیشتر بخوانید...
null

نرم افزارهای حسابداری

نرم افزار حسابداری قلب گزارشگری سازمان در حوزه مالی و ابزار اصلی تصمیم گیری مدیران براساس گزارشهای مالی بوده و خط مشی و مسیر حرکت سازمان را مشخص و اصلاح می نماید.
نرم افزارهای یکپارچه و فرآیندگرای حسابداری پیوست ، در پروژه های ملی مانند سامانه جامع مالی صدا و سیما و سامانه IFS در شرکت ملی گاز ، پاسخگوی مدیران و کاربران در سطح کشور بوده است.
بیشتر بخوانید...
null

نرم افزارهای منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی و جلب رضایت حداکثری پرسنل از شاخص های مدیریت حرفه ای در سازمانهاست. نرم افزارهای منابع انسانی مدیریت جذب و استخدام ، صدور احکام ، رفاه ، پرداخت حقوق و دستمزد ، بیمه تکمیلی و بازنشستگی پرسنل را برعهده دارند.
نرم افزارهای منابع انسانی تحت وب پیوست در سازمانهای بزرگ مانند بانکها و سازمانهای دولتی با گستردگی کشوری با موفقیت راه اندازی شده اند.
بیشتر بخوانید...
null

نرم افزارهای صرافی

نرم افزار های صرافی پیوست بهترین، کاملتـرین و حرفـه ای ترین نرم افزار ارائه شـــده در حوزه صرافی وعملیات تبادل ارز در ایران می باشــــند .
نرم افزارهای جامع صرافی پیوست، در صرافی های بانکی با گستـــــــردگی شعب در سطح کشور ، صرافی های نوع یک ، نوع دو و همچنیـــــــن صرافی های خارج از کشــــــــور در کشورهای ترکیه، امارات، مالزی، چین و کانادا مورد استفاده می باشـــــنــد.
بیشتر بخوانید...
null

نرم افزارهای اداری

اتوماسیون اداری نرم افزاری حرفه ای، برای گردش الکترونیکی اسناد در سازمان و ابزاری برای افزایش بهره وری ، کاهش مصرف کاغذ ، پیاده سازی روال های ایزو و افزایش کیفیت و سرعت کار کارکنان سازمان می باشد.
نرم افزار اتوماسیـون اداری تحت وب و موبایل پیوست در پروژه های بزرگ کشـوری مانند کشتیـرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان فضایی ایران، بیمه معلم و بیمه دی موفق و سربلند بوده است .
بیشتر بخوانید...
null

نرم افزارهای حسابداری

نرم افزار حسابداری قلب گزارشگری سازمان در حوزه مالی و ابزار اصلی تصمیم گیری مدیران براساس گزارشهای مالی بوده و خط مشی و مسیر حرکت سازمان را مشخص و اصلاح می نماید.
نرم افزارهای یکپارچه و فرآیندگرای حسابداری پیوست ، در پروژه های ملی مانند سامانه جامع مالی صدا و سیما و سامانه IFS در شرکت ملی گاز ، پاسخگوی مدیران و کاربران در سطح کشور بوده است.
بیشتر بخوانید...
null

نرم افزارهای منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی و جلب رضایت حداکثری پرسنل از شاخص های مدیریت حرفه ای در سازمانهاست. نرم افزارهای منابع انسانی مدیریت جذب و استخدام ، صدور احکام ، رفاه ، پرداخت حقوق و دستمزد ، بیمه تکمیلی و بازنشستگی پرسنل را برعهده دارند.
نرم افزارهای منابع انسانی تحت وب پیوست در سازمانهای بزرگ مانند بانکها و سازمانهای دولتی با گستردگی کشوری با موفقیت راه اندازی شده اند.
بیشتر بخوانید...
null

نرم افزارهای صرافی

نرم افزار های صرافی پیوست بهترین، کاملتـرین و حرفـه ای ترین نرم افزار ارائه شـــده در حوزه صرافی وعملیات تبادل ارز در ایران می باشــــند .
نرم افزارهای جامع صرافی پیوست، در صرافی های بانکی با گستـــــــردگی شعب در سطح کشور ، صرافی های نوع یک ، نوع دو و همچنیـــــــن صرافی های خارج از کشــــــــور در کشورهای ترکیه، امارات، مالزی، چین و کانادا مورد استفاده می باشـــــنــد.
بیشتر بخوانید...

به جامعه بزرگ خریداران پیوست بپیوندید... به ما بپیوندید... به جامعه بزرگ خریداران پیوست بپیوندید... به ما بپیوندید... به جامعه بزرگ خریداران پیوست بپیوندید... به ما بپیوندید... به جامعه بزرگ خریداران پیوست بپیوندید... به ما بپیوندید...

alton

قطعا انتخاب نرم افزار وابسته به یک پارامتر نمی باشد. مهم ترین پارامترهای موجود در پیوست که باعث انتخاب ما گردید: محاسبه بهای تمام شده کالاها، اختصاص سریال به کالاها و کنترل کردن آن ها، گزارشات جامع و پرکاربرد، پشتیبانی قوی پیوست و تعهد کاری واحد پشتیبانی و توسعه نرم افزار براساس نیازهای شرکت ما بود.

حسین توکلی پور مدیر عامل
tanir سامانه فرم ساز الکترونیک ، مهم ترین نقطه قوت نرم افزاری و برخورداری از کارشناسان پشتیبانی خبره، مسئولیت پذیر، مودب و پیگیر از مهم ترین نقاط قوت گروه نرم افزاری پیوست است. اسماعیل قلندری سرپرست سیستم ها dna تیم پیوست برای ساخت انواع گزارشات خیلی به ما کمک کردند و هرگز “نه” نگفتند. هر غیرممکنی را برای ما ممکن کردند. من از نرم افزارهای متعددی استفاده کردم ولی ندیده ام شرکتی که تا این حد دلسوزانه مشتری هایش را پشتیبانی کند. مهرداد قوتی مدیریت برنامه و بودجه bahrevari نیاز سازمان ما؛ سیستمی بود که اطلاعات منابع انسانی، ارزی و سیستم تردد را با نرم افزار مالی یکپارچه سازی کند. در نهایت هم انعطاف پذیری ماژول ها و انعطاف پذیری در تعریف فرمول ها، منجر به گزینش پیوست برای کلیه بخش ها شد. یونس علیپور کارشناس برنامه و بودجه trita

بهترین پیشنهادی که در زمان انتخاب نرم افزار به ما شد شرکت پیوست بود که هر نیازی در زمینه سیستم های اداری داشتیم را تامین کرده اند و در بخش مالی هم قطعا نرم افزارهای زیادی در بازار موجود بود اما در زمینه تأمین نیازهای ما پیوست جایگاه ویژه ای دارد.

افشین قادری کارمند فناوری اطلاعات
melli با توجه به حسن شهرت پیوست در حوزه صرافی و ظاهر ساده و جالب نرم افزار که در برقراری ارتباط با سیستم حائز اهمیت است، تصمیم به استفاده از آن گرفتیم و در ادامه تنوع گزارشگیری و پیاده سازی نرم افزار براساس روال کار صرافی موجب رضایت ما از پیوست شده است. محمدرضا امیرخانی نایب رئیس هیئت مدیره jomaneh از دلایل مهم انتخاب پیوست کاربری آسان و محیط کاربرپسند، انعطاف پذیری سیستم، یکپارچگی سیستم ها و قیمت مناسب بود. یکی از شاخصه های مهم پیوست کیفیت خدمات پشتیبانی و به روز بودن سیستم ها می باشد که باعث می شود کاربر با خیال راحت از اینکه یک تیم پشت اوست کارهایش را پیش ببرد و همیشه می تواند بر روی این همکاری حساب کند. علی کاظمی مدیر مالی
home2 - خدمت رسانی به خریداران

سازمان الکترونیک پیوست

 

تولید و عرضه بیــش از چهــل عنــوان نرم افزار در حــوزه های مختــلف حسابداری ، مدیریت منابـع انسانی و اتوماسیون اداری و سازمانــی با رویکــرد ERP، پوشــش جامع و کاملی از نیـــازهای نـــرم افــزاری یک ســازمان فرآیندگرا و به روز را فراهم می کنـد.

گستردگی و تنوع این محصولات در بستر یکپارچه سازمان الکترونیک پیوست ، مجموعه ای از انتخاب ها را در اختیار خریداران پیوست می گذارد که حوزه های مالی ، منابع انسانی و اداری را به صورت کامل پوشش می دهند. جامعیت این نرم افزارها حاصل تجربه سالهای متمادی استقرار و پیاده سازی نرم افزار در سازمانها و شرکتهای مختلف است.

home2 - ابزار منعطف و فرایند محور

ابزار منعطف و فرایند محور

 

نرم افزارهای جامع مالی و اداری پیوست با استفاده از ابزارهای حرفه ای و به روز تولید و توسعه نرم افزار و با الگو برداری از موفق ترین شرکتهای نرم افزاری دنیا ، در راستای تحقق پیاده سازی یک سازمان الکترونیک جامع و پیشرفته طراحی شده اند.

در طراحی سازمان الکترونیک پیوست از ابزارهای فرم ساز و فرآیند ساز، کارتابلهای کاری، وب سرویس های ارتباطی و گزارش ساز حرفه ای استفاده شده است تا فرآیندهای عملیاتی سازمان خریدار در دستان تیم استقرار و پیاده سازی پیوست ، با نرم افزاری جامع منعطف و هوشمند با بهترین کیفیت و کارایی پیاده سازی و تحویل شوند.

home 2 - سازمان الکترونیک

خدمت رسانی به خریداران

 

ارائه خدمات به گستره بزرگ خریداران پیوست از شرکتهای کوچک و بــزرگ تا سازمانهای دولتی افتخـــار ماست . مدیران باتجربه پیوست با همکاری بیش از ۲۵۰ نفر از پرسنل فنی و کاردان در راستای خدمت رسانی به خریداران پیوست تلاش می کنند و واحد مراقبت از خریدار بر کیفیت انجام پروژه ها نظارت می نماید.

آموزش کامل و ارائه خدمات پشتیبانی مناسب وظیفه ما در سازمان خریدار است و هدف ما انطباق حداکثری نرم افزارها با نیاز جامعه خریداران پیوست و پیاده سازی و استقرار موفق آن در سازمان هدف بوده و لبخند رضایت خریدار شاخص موفقیت ما در کار است.

تازه های پیوست

بیشتر...

آخرین مقاله ها

بیشتر...

داستان موفقیت خریداران

بیشتر...