بایگانی

برای اعمال این دسترسی مدیر سیستم می باید از مسیر اتوماسیون اداری --> تب منوی مدیریت --> آیتم تنظیمات سازمانی را انتخاب و تنظیم "امکان چاپ محتوای نامه برای کلیه افراد" را...

بیستر بخوانید

این حالت ممکن است در شرایط خاصی پیش بیاید که لیست محتویات کارتابل به درستی بروز نشده و لذا دستورات( آیتم های رایت کلیک و لینک های روی پانل پایین...

بیستر بخوانید

برای فعال شدن پانل نامه های در انتظار نیاز است مدیر سیستم از قسمت مدیریت سازمان -->مدیریت برنامه های کاربردی -->اتوماسیون اداری --> دبیرخانه ها --> دبیرخانه مرکزی --> با...

بیستر بخوانید