بایگانی

بله. از طریق عملیات اتوماتیک (قرار گرفته در منوی عملیات|کارتابل) می توان با تعریف یک قاعده جدید فرم الکترونیکی دریافت شده در کارتابل را از طریق پست الکترونیکی جهت رسیدگی...

بیستر بخوانید

در ویرایش ۷٫۳۵۰٫۰۰ با افزوده شدن امکان "نمایش پیغام ارسال موفق فرم" در تنظیمات شخصی می توانید نمایش یا عدم نمایش پیغام ارسال موفق فرم را تنظیم نمائید. برای این منظور در...

بیستر بخوانید

به دلیل اینکه در انتهای سال، شماره اندیکاتور دبیرخانه ریست می شود، بنابراین پس از جند سال ممکن است شماره های تکراری رزرو شده داشته باشیم. می خواهیم ببینیم چطور...

بیستر بخوانید