پست های محبوب

گروه نرم افزاری پیوست > پست های محبوب
 1.  ۷۴۸ | ECE چیست؟
 2.  ۱۷۸۹ | منظور از مزایای مستمر و غیر مستمر چیست؟
 3.  ۱۷۰۳ | نحوه محاسبه اضافه کاری در سیستم حقوق و دستمزد چگونه است؟
 4.  ۱۲۹۲ | جی دی پی چیست؟
 5.  ۱۴۳۸ | حکم کارگزینی چیست؟
 6.  ۱۲۲۶ | مقرری ماه اول چگونه محاسبه می شود؟
 7.  ۲۱۰۰ | انواع شیوه های ارسال و دریافت نامه
 8.  ۱۸۰۳ | OS Hardening چیست؟
 9.  ۱۷۴۳ | ملاحظات مرتبط با کد پیمان و لیست بیمه ماهانه چیست؟
 10.  ۷۷۱ | فصول هزینه در اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای شامل چه مواردی است؟
 11.  ۲۱۰۱ | تنوع نامه های ثبت شده در اتوماسیون اداری پیوست
 12.  ۱۸۲۶ | هامش چیست؟
 13.  ۱۵۹۵ | استهلاک انباشته چیست؟
 14.  ۱۶۰۱ | محاسبه اضافه کاری بر اساس سقف اعتبار هر واحد، چگونه انجام می شود؟
 15.  پست سازمانی چیست؟
 16.  ۱۴۱۲ | متوسط دوره وصول مطالبات چیست؟
 17.  ۱۹۰۵ | گزارش مرور حساب ها چیست؟
 18.  ۱۲۹۰ | چگونه می توان مزایای غیر مشمول کسر بیمه تامین اجتماعی در سیستم تعریف کرد؟
 19.  ۱۰۱۱ | چه ملاحظاتی در مورد سند افتتاحیه وجود دارد؟
 20.  نرم افزار مدیریت اسناد DMS با ابزار بایگانی در اتوماسیون اداری چه تفاوتی دارد؟
 21.  ۹۸۷ | چگونه می توان فرم چاپی حکم کارگزینی را برای پرسنل مورد نظر در سیستم حقوق و دستمزد تهیه نمود؟
 22.  ۷۹۱ | مفروضات بنیادی حسابداری چیست؟
 23.  ۵۱۸ | چه اطلاعاتی در فرم چاپی فاکتورهای خرید/فروش و برگشتی ها قابل دسترسی است؟
 24.  ۹۵۱ | آیا مفهوم آرشیو اسناد با مدیریت اسناد یکسان است؟
 25.  ۱۴۴۵ | روش ساده کسر سایر کسور با مبالغ مختلف از پرسنل چیست؟
 26.  ۱۸۴۷ | آزمون پذیرش کاربر(UAT) چیست؟
 27.  ۱۴۶۰ | چرا در زمان صدور حکم استخدامی جدید پیام “با توجه به وضعیت پرسنل امکان ایجاد حکم استخدامی جدید وجود ندارد” ارائه می شود ؟
 28.  ۱۴۵۴ | دام نقدینگی چیست؟
 29.  ۱۹۵۹ | چگونه می توان گزارش خلاصه پرونده پرسنلی را در سیستم تهیه نمود؟
 30.  ۲۱۰۳ | ثبت کارمزدهای ریالی در حواله های ارزی در نرم افزار صرافی پیوست
 31.  ۲۱۰۲ |چگونه دستگاه‌ کارت ساعت مناسب انتخاب کنیم؟
 32.  ۱۴۱۴ | ROE چیست؟
 33.  ۱۵۰۴ | مفهوم کابینت در نرم افزار آرشیو به چه معنی است؟
 34.  ۱۷۴۵ | DDOS چیست؟
 35.  ۱۱۸۷ | مفهوم دیتا ماینینگ (Data Mining) در بانکهای اطلاعاتی چیست و چه کاربردی دارد؟
 36.  ۱۴۳ | تعریف صورت مغایرت بانکی چیست؟
 37.  ۱۵۶۹ | زبان بدن چیست؟
 38.  انبار گردانی چیست؟
 39.  شرح حکم کارگزینی چگونه تعریف می شود؟
 40.  ۱۹۹۰ | چگونه می توان سوابق ثبت شده در اطلاعات پرسنلی را خلاصه پرونده پرسنلی انعکاس داد؟
 41.  ۱۷۸ | چگونه برای یک پرسنل، گروه تردد اختصاصی تعریف کنیم؟
 42.  ۱۰۱۳ | بستن حسابهای موقت در حسابداری به چه معناست؟
 43.  ۱۸۳۵ | چگونه بدون قطع ارتباط کاربران ریموت به یک ویندوز سرور(۲۰۰۳,۲۰۰۸) ، نفر سوم می تواند به سرور ریموت شود؟
 44.  ۱۱۳۶ | چگونه می توان کلیه عوامل حقوقی مرتبط با ردیف استخدامی مشخص را به صورت یکجا مشاهده و مدیریت کرد؟
 45.  ۸۶۵ | حساب های انتظامی چیست؟
 46.  ۸۷۶ | در سازماندهی آرشیو الکترونیک تا چه میزان می بایست به ساختار نگهداری اسناد توجه کرد؟
 47.  ۱۳۹۲ | مهندسی فروش چیست؟
 48.  ۹۴۴ | در مکاتبات اداری نامه پاسخ چه تفاوتی با نامه عطف دارد؟
 49.  ۱۷۹۹ | Escrow چیست؟
 50.  ۱۲۰۹ | چگونه می توان یک شعبه جدید برای تهیه فایل مالیات در سیستم ایجاد نمود؟