[vc_row][vc_column][vc_column_text] گزارش خلاصه پرونده پرسنلی گزارشی است که به تفکیک پرسنل تهیه می گردد و در آن خلاصه ای از اطلاعات ضروری مورد نظر جهت درج در پرونده پرسنلی منعکس می...

بیستر بخوانید

برای نمایش چک باکس های مرتبط ایثارگری در فرم چاپی حکم کارگزینی مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- یک کنترل از جنس مربع rectangle)) به فرم چاپی بیافزایید و فرمت آن...

بیستر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text]پس از ایجاد ستون ها و ردیف های گزارش های پارامتریک کاربر لازم است تا هر یک از سلول های گزارش مقدار دهی شوند.   مقدار دهی به سلول ها به...

بیستر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text] در حالت عادی، رکوردهای ثبت شده در فرم سوابق خدمت در گزارش خلاصه پرونده پرسنلی (در بخش سوابق خدمتی) درج می شود. برای اینکه در بخش سوابق خدمتی در گزارش...

بیستر بخوانید

در منوی گزارش های سیستم کارگزینی، گزارش "گزارش کنترلی وضعیت جاری پرسنل" را انتخاب می کنیم. در این گزارش لیست پرسنلی که در ماه جاری قرارداد آنها خاتمه بافته است تحت عنوان "پرسنلی...

بیستر بخوانید

برای تهیه فرم چاپی از حکم تشویق/ تنبیه پرسنل کافی است تا مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی پرسنل وارد فرم "سوابق تشویقات و تنبیهات" شوید. ۲- پرسنل مورد نظر و...

بیستر بخوانید