انتخاب دستگاه‌ کارت ساعت مناسب   دستگاه های کنترل تردد موجود در بازار با انواع تکنولوژی در حال به روز شدن هستند ، بنابر نوع نیاز شرکت یا سازمان متبوعمان می توانیم...

بیستر بخوانید

برای نمایش چک باکس های مرتبط ایثارگری در فرم چاپی حکم کارگزینی مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- یک کنترل از جنس مربع rectangle)) به فرم چاپی بیافزایید و فرمت آن...

بیستر بخوانید

در حالت عادی، رکوردهای ثبت شده در فرم سوابق خدمت در گزارش خلاصه پرونده پرسنلی  (در بخش سوابق خدمتی )درج می شود. برای اینکه در بخش سوابق خدمتی در گزارش...

بیستر بخوانید

در منوی گزارش های سیستم کارگزینی، گزارش "گزارش کنترلی وضعیت جاری پرسنل" را انتخاب می کنیم. در این گزارش لیست پرسنلی که در ماه جاری قرارداد آنها خاتمه بافته است تحت عنوان "پرسنلی...

بیستر بخوانید

برای تهیه فرم چاپی از حکم تشویق/ تنبیه پرسنل کافی است تا مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی پرسنل وارد فرم "سوابق تشویقات و تنبیهات" شوید. ۲- پرسنل مورد نظر و...

بیستر بخوانید