بایگانی

برای این منظور راه حلهای زیر وجود دارد : ۱- ورود به فاکتور جدید و کلیک راست برروی بدنه فرم و انتخاب گزینه "کپی محتوا از فاکتور دیگر" با انتخاب این گزینه فرمی...

بیستر بخوانید

۱- در منوی "گزارشهای مرتبط با کالا" در سیستم بازرگانی آیتم "گزارش ارزیابی موجودی" را انتخاب می نماییم. ۲- در این گزارش کاربر می تواند موجودی کالای خود را در انبار خاص/همه انبارها بر اساس "آخرین...

بیستر بخوانید

برای صدور فاکتور فروش تجمعی برای یک/چند طرف حساب به ترتیب زیر اقدام می کنیم: ۱- در فرم معرفی طرف حساب ردیف/ردیفهای مورد نظر برای صدور فاکتور تجمیعی را انتخاب می...

بیستر بخوانید

دو فیلد "غیر فعال" و "معامله ممنوع" از جمله فیلدهای اطلاعاتی طرف حساب است: ۱- "معامله ممنوع" بودن طرف حساب به مفهوم عدم امکان ثبت اسناد بازرگانی با طرف حساب است. ۲- "غیر فعال" بودن طرف حساب به مفهوم انستکه...

بیستر بخوانید