بایگانی

در منوی تولید "گزارش وضعیت مصرف مواد" آنالیز میزان مصرف مواد را وفق برنامه تولید تعریف شده به دست می هد. در این فرم با تعیین تاریخ، محصول مورد نظر برای تولید، برنامه...

بیستر بخوانید

در صورتی که نیاز است کاربر در فرم رسید محصول ترکیبی در سیستم تولید پیوست قادر به مشاهده قیمت واحد نباشد و از آن بی اطلاع بماند کافیست مراحل زیر...

بیستر بخوانید