بایگانی

در CM فرم "معرفی کالا/خدمات" امکان تعیین قیمت های متعدد فروش برای هر کالا وجود دارد. هر قیمت فروش ثبت شده برای کالا دارای یک تاریخ موثر است. اگر کاربر برای همه کالاها(بخشی...

بیستر بخوانید

این مورد زمانی پیش می آید که بهای تمام شده کالا هنگام صدور برگه خرید با بهای تمام شده هنگام صدور برگشت از خرید با هم مغایرت داشته باشد اگر بهای...

بیستر بخوانید

در صورتیکه هنگام احضار اطلاعات قرارداد فروش در فرم حواله تحویل، اطلاعات قرارداد قابل مشاهده نبود موارد زیر باید بررسی شود: ۱- حساب انتخاب شده در فرم حواله تحویل فروش باید...

بیستر بخوانید