بایگانی

در معاملات بازرگانی بین واحدهای تجاری و یا اشخاص، گاهی توافق می شود که برای مشتری خاص در فاکتورها همیشه درصد ثابتی تخفیف درنظر گرفته شود.برای اینکه این توافق حین صدور...

بیستر بخوانید

به یکی از دلایل ذیل ممکن است مشخصات طرف حساب در چاپ فاکتور دیده نشود: ۱- اشتباه بودن مشخصات توابع مربوطه در تغیر فرم چاپی، ۲-ارتباط کد ویژه "فروشنده و خریدار متفرقه" به حسابهای...

بیستر بخوانید

در انواع عملیات بازرگانی و هنگام صدور فاکتور، برای مدیریت میزان ورود و خروج کالا گاهی لازم است مقدار موجودی کالا در انبار انتخاب شده و یا کلیه انبارها چک شود. برای...

بیستر بخوانید

با توجه به اینکه اکثر گزارشهای سیستم انبار براساس بهای تمام شده کالا می باشد، این گزارش یک گزارش برای پیش بینی ارزش موجودی بر حسب قیمت فروش دلخواه می...

بیستر بخوانید