بایگانی

به طور پیش فرض همه کالاهای تعریف شده(و در وضعیت فعال) توسط همه کاربران جهت تنظیم اسناد انبار قابل مشاهده و انتخاب است. ولی ممکن است مدیر سیستم بخواهد امکان تنظیم...

بیستر بخوانید

در سیستم بازرگانی و انبار پیوست،برای انواع عملیات ورود و خروج کالا در انبارها،امکان تخصیص سریال کالا برای هر کالا وجود دارد. سریالهای کالا را می توان به دو صورت دستی...

بیستر بخوانید

در منوی انبار و کالا، گزارش های حسابداری کالا، گزارشی تحت عنوان "گزارش گردش کالا" وجود دارد. این گزارش شامل کلیه عملیات ثبت شده برروی کال به صورت تجمعی(در فاصله تاریخی داده شده)...

بیستر بخوانید

نقطه اقتصادی سفارش(Economic Order Point) کالا میزان سفارشی است که باعث کمینه شدن(Minimize) هزینه های انبارداری و سفارش دهی کالا شود. جهت محاسبه مقدار EOP پیش فرضهایی را باید پذیرفت: ۱-      هزینه سفارش در طول دوره...

بیستر بخوانید