بایگانی

در منوی بازرگانی گزارش "خلاصه عملیات طرف حسابها" اطلاعات سرجمع انواع معاملات و دریافت پرداختهای مرتبط با خریداران در فاصله زمانی مشخص را ارائه می کند. این اطلاعات شامل میزان فروش/برگشت از فروش/خرید/برگشت...

بیستر بخوانید

در فرم فاکتورها فرم ضمیمه ای به نام "سایر اطلاعات" وجود دارد که برای هر کاربر مورد استفاده های گوناگونی خواهد داشت. از این رو در سیستم عناوین فیلدهای موجود در فرم به...

بیستر بخوانید

در زیر سیستم بازرگانی ، گزارش " مقایسه سفارش و فروش" لیست کلیه پیش فاکتورها به تفکیک با اطلاعات زیر دیده می شود: ۱- مقدار سفارش: مقدار کالای ثبت شده در هر پیش...

بیستر بخوانید

با کلیک کردن دکمه "ابظال فاکتور" در فرم فاکتور فروش/خرید فاکتور ابطال می شود. فاکتور ابطال شده هیج اثری در گزارشها و سایر اسناد نداشته و تنها یک شماره در سریال فاکتورها را...

بیستر بخوانید