در برخی از نظام های صدور حکم / قرارداد، عوامل ریالی حکم بر اساس امتیاز های مرتبط با پرسنل محاسبه می شوند. در این نوع نظام ها معمولا عوامل امتیازی محاسبه شده در ضریب مرتبط با سال ضرب شده و مبلغ ریالی عوامل حکمی مرتبط بدست می آید. عوامل امتیازی عموما به دو دسته کلی امتیازات فردی و امتیازات مرتبط با شغل/پست تقسیم بندی می شوند. عوامل امتیازات فردی بر اساس پارامترهای مرتبط با مستخدم ( فارغ از شغل یا سمت وی) محاسبه می شوند به عنوان مثال امتیاز مدرک تحصیلی و یا دوره های آموزشی. عوامل امتیازی شغل بر اساس شغل/پست مستخدم محاسبه می شوند که از جمله آن می توان به امتیاز مدیریت و یا امتیاز سختی کار اشاره کرد. در سیستم کارگزینی پیوست امکان فرمول نویسی برای عوامل...

بیشتر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text] گزارش خلاصه پرونده پرسنلی گزارشی است که به تفکیک پرسنل تهیه می گردد و در آن خلاصه ای از اطلاعات ضروری مورد نظر جهت درج در پرونده پرسنلی منعکس می شود. جهت تهیه این گزارش مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی پرسنل وارد فرم "اطلاعات پرسنلی" شوید. ۲- پرسنل مورد نظر را انتخاب نمایید و از CM فرم گزینه "خلاصه پرونده پرسنلی" را انتخاب نمایید. ۳- با اینکار فرم "گزارشهای ذخیره شده" باز خواهد شد و بصورت پیش فرض فرم چاپی "خلاصه پرونده پرسنلی" (در زیر مجموعه گزارشهای کارگزینی)انتخاب شده می باشد. از این طریق می توان فرم چاپی این گزارش را برای پرسنل مورد نظر تهیه نمود. نکته ۱: ایندکس های پارامترهای قابل نمایش در فرم چاپی خلاصه پرونده پرسنلی کاملا مشابه حکم کارگزینی می باشد. نکته ۲: برای تهیه خلاصه پرونده پرسنلی لازم است تا دسترسی مورد نظر به کاربران اعطا...

بیشتر بخوانید

برای نمایش چک باکس های مرتبط ایثارگری در فرم چاپی حکم کارگزینی مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- یک کنترل از جنس مربع rectangle)) به فرم چاپی بیافزایید و فرمت آن را "چک باکس" قرار دهید. ۲- مقدار عبارت محاسباتی را ۱ قرار دهید. ۳- عبارت شرطی، را به گونه ای تنظیم کنید که در صورتیکه پارامتر مورد نظر بزرگتر از یک بود، مربع نمایش داده شود. به عنوان مثال برای جانبازی در عبارت شرطی عبارت Param(58)]>0 ] را قرار دهید. ۴- استیل زمینه مربع را Opaque قرار دهید. نکته  : پارامترهای ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۹۰ و ۹۶ جهت نمایش ایثارگری درنظر گرفته شده است که به ترتیب ایثارگری با کد های ۱ ( جانبازی)، ۲(آزاده)، ۳( خدمت داوطلبانه)، ۱۰ (فرزند شهید) و ۱۱(خانواده شهید) را در اختیار قرار می دهد. ...

بیشتر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text]پس از ایجاد ستون ها و ردیف های گزارش های پارامتریک کاربر لازم است تا هر یک از سلول های گزارش مقدار دهی شوند.   مقدار دهی به سلول ها به دو صورت کلی انجام می شود:   1-مقدار ثابت 2-فرمول محاسباتی   برای ورود یک مقدار ثابت برای سلول مورد نظر کافی است تا مراحل زیر را دنبال کنید:   ۱- سلول مورد نظر را انتخاب کنید و از CM فرم گزارش، آیتم "اصلاح محتوی لیست" را انتخاب کنید. ۲- مقدار مورد نظر را در ردیف زرد رنگ انتهای گزارش ( بالای ردیف جمع) وارد نموده و سپس برروی کلید به شکل چکش کلیک کنید تا اطلاعات مورد نظر ذخیره شود.   برای فرمول دهی به سلول مورد نظر مراحل زیر را دنبال کنید:   ۱- سلول مورد نظر را انتخاب کنید و از CM فرم گزارش، آیتم "توابع مقدار دهی" را انتخاب کنید. ۲- در فرم باز شده...

بیشتر بخوانید

گزارش پارامتریک کاربر گزارشی است که ستون ها و ردیف های آن به دلخواه کاربر ایجاد می گردد و کاربر قادر خواهد بود تا هر یک از سلول های گزارش را بدون وابستگی به سایر سلول ها، ردیف و یا ستون گزارش  فرمول دهی نماید. فرمول های تعیین شده برای هر سلول بصورت تجمیعی محاسبه و مقدار دهی می شوند اگرچه این امکان وجود دارد تا یک پرسنل خاص را در شرط فرمول تعیین نمود. معمولا از این بخش برای تهیه گزارش های آماری و مدیریتی استفاده می شود. برای ایجاد گزارش پارامتریک کاربر مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی امکانات وارد فرم "گزارشهای پارامتریک" شوید و بروی کلید "مدیریت گزارشهای پارامتریک" کلیک کنید. ۲- در فرم باز شده شاخه مورد نظر را که قصد دارید گزارش جدید زیر مجموعه آن ایجاد شود،...

بیشتر بخوانید