در برخی از نظام های صدور حکم / قرارداد، عوامل ریالی حکم بر اساس امتیاز های مرتبط با پرسنل محاسبه می شوند. در این نوع نظام ها معمولا عوامل امتیازی محاسبه شده در ضریب مرتبط با سال ضرب شده و مبلغ ریالی عوامل حکمی مرتبط بدست می آید. عوامل امتیازی عموما به دو دسته کلی امتیازات فردی و امتیازات مرتبط با شغل/پست تقسیم بندی می شوند. عوامل امتیازات فردی بر اساس پارامترهای مرتبط با مستخدم ( فارغ از شغل یا سمت وی) محاسبه می شوند به عنوان مثال امتیاز مدرک تحصیلی و یا دوره های آموزشی. عوامل امتیازی شغل بر اساس شغل/پست مستخدم محاسبه می شوند که از جمله آن می توان به امتیاز مدیریت و یا امتیاز سختی کار اشاره کرد. در سیستم کارگزینی پیوست امکان فرمول نویسی برای عوامل...

بیشتر بخوانید

برای نمایش چک باکس های مرتبط ایثارگری در فرم چاپی حکم کارگزینی مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- یک کنترل از جنس مربع rectangle)) به فرم چاپی بیافزایید و فرمت آن را "چک باکس" قرار دهید. ۲- مقدار عبارت محاسباتی را ۱ قرار دهید. ۳- عبارت شرطی، را به گونه ای تنظیم کنید که در صورتیکه پارامتر مورد نظر بزرگتر از یک بود، مربع نمایش داده شود. به عنوان مثال برای جانبازی در عبارت شرطی عبارت Param(58)]>0 ] را قرار دهید. ۴- استیل زمینه مربع را Opaque قرار دهید. نکته  : پارامترهای ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۹۰ و ۹۶ جهت نمایش ایثارگری درنظر گرفته شده است که به ترتیب ایثارگری با کد های ۱ ( جانبازی)، ۲(آزاده)، ۳( خدمت داوطلبانه)، ۱۰ (فرزند شهید) و ۱۱(خانواده شهید) را در اختیار قرار می دهد. ...

بیشتر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text]پس از ایجاد ستون ها و ردیف های گزارش های پارامتریک کاربر لازم است تا هر یک از سلول های گزارش مقدار دهی شوند.   مقدار دهی به سلول ها به دو صورت کلی انجام می شود:   1-مقدار ثابت 2-فرمول محاسباتی   برای ورود یک مقدار ثابت برای سلول مورد نظر کافی است تا مراحل زیر را دنبال کنید:   ۱- سلول مورد نظر را انتخاب کنید و از CM فرم گزارش، آیتم "اصلاح محتوی لیست" را انتخاب کنید. ۲- مقدار مورد نظر را در ردیف زرد رنگ انتهای گزارش ( بالای ردیف جمع) وارد نموده و سپس برروی کلید به شکل چکش کلیک کنید تا اطلاعات مورد نظر ذخیره شود.   برای فرمول دهی به سلول مورد نظر مراحل زیر را دنبال کنید:   ۱- سلول مورد نظر را انتخاب کنید و از CM فرم گزارش، آیتم "توابع مقدار دهی" را انتخاب کنید. ۲- در فرم باز شده...

بیشتر بخوانید

در منوی گزارش های سیستم کارگزینی، گزارش "گزارش کنترلی وضعیت جاری پرسنل" را انتخاب می کنیم. در این گزارش لیست پرسنلی که در ماه جاری قرارداد آنها خاتمه بافته است تحت عنوان "پرسنلی که قرارداد انها خاتمه یافته"  نمایش داده می شود. در این گزارش اطلاعات مرخصی، تشویق و تنبیه اداری، سوابق امضاء و ...

بیشتر بخوانید

در زمان غیر فعال سازی پرسنل در هر یک از سیستم های حقوق و دستمزد، کارگزینی و حضور و غیاب، با استفاده از فیلد نوع در فرم "غیر فعال سازی پرسنل" امکان تعیین علت غیر فعال سازی وجود دارد . مقدار های قابل نمایش برای این فیلد از طریق فرم "پارامترهای عمومی" و از زیر مجموعه رسته "انواع غیر فعال بودن" قابل ویرایش و اضافه کردن می باشد. نکته : مقدار تعیین شده برای فیلد نوع برای هر یک از رکوردهای غیر فعال سازی در "گزارش پرسنل غیر فعال" انعکاس داده می شود و کاربر قادر است تا با اعمال فیلتر بروی این فیلد، گزارش افراد غیر فعال با نوع دلخواه را تهیه نماید....

بیشتر بخوانید