برای انجام عملیات ویرایش گروهی در احکام استخدامی مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- پرسنل مورد نظر خود را با استفاده کلید + انتخاب نمایید (Ctrl+A انتخاب همه ) ۲- از CM فرم "احکام استخدامی"  آیتم "انجام عملیات ویرایش گروهی احکام استخدامی پرسنل " را انتخاب کنید. ۳- در فرم باز شده نوع اطلاعاتی را که قصد دارید بصورت گروهی ویرایش کنید مارک نمایید و کلید تائید را بزنید. در هر بار عملیات ویرایش گروهی انتخاب یک نوع از اطلاعات مجاز است. ۴- یکی از مقادیر متناظر با نوع اطلاعات انتخاب شده در مرحله قبل را از لیست باز شده با دوبار کلیک کردن انتخاب نمایید و سپس تاریخ اجرا را وارد کنید. ۵- تائید نهایی را انجام دهید. با اینکار رکورد جدیدی برای پرسنل انتخاب شده با تاریخ اجرای ثبت شده در مرحله قبل در احکام استخدامی...

بیستر بخوانید

در لیست حقوق ماهانه به جای نمایش مبلغ اقساط وام ها بصورت جزء به جزء میتوان سرجمع کلیه اقساط را در یک ستون با عنوان "جمع اقساط وام" نمایش داد. اینکار در کاهش ستونهای لیست حقوق و حفظ فضای کاغذ در چاپ لیست حقوق موثر خواهد بود. برای اینکار لازم است تا در فرم شماره ۴۳ (گزارش لیست حقوق)  تنظیم "نمایش سرجمع اقساط وام" برای گروه مرتبط کاری مارک شود....

بیستر بخوانید

برای اینکار مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- در صفحه اصلی سیستم حقوق و دستمزد ، کلیدهای  Ctrl + Alt + Shift  را بصورت همزمان نگه داشته و کلید ۰ .(کلید صفر بروی keyboard) را بزنید. ۲- در فرم باز شده کلمه رمز "PEUOK " را وارد و تائید کنید. نکته ۱ : برای ورود کلمه رمز می بایست نوع نوشتاری صفحه کلید در وضعیت انگلیسی باشد و حروف بصورت بزرگ تایپ شود Caps Lock )  روشن باشد( . نکته ۲ : کاربرانی مجاز به تغییر فرمولهای محاسباتی هستند که دسترسی "تغییر فرمولهای محاسباتی" از بخش دسترسی های ویژه به آنها اعطا شده باشد....

بیستر بخوانید

در حالت عادی سیستم مجموع محاسبات معوقه انجام شده در ماههای مختلف ( بر اساس تاریخ معوقه حکم ) را در فیش حقوق معوقه نمایش می دهد، اما گاهی لازم است تا به ریز محاسبات معوقه انجام شده در ماهی خاص دسترسی داشت. برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از منوی گزارش ها وارد فرم " فیش حقوق معوق" شوید . ۲- "تاریخ محاسبه" را معادل تاریخی قرار دهید که در آن محاسبات معوقه انجام شده است. به عنوان مثال در دی ماه ۹۱ محاسبات حقوق معوقه از ابتدای سال انجام شده است. در این مثال تاریخ محاسبه را معادل ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ قرار دهید. ۳- "تاریخ" را معادل تاریخی قرار دهید که قصد دارید ریز محاسبات انجام شده در آن ماه را مشاهده کنید. در مثال قبل فرض کنید قصد داریم محاسبات معوقه مربوط به ماه اردیبهشت را مشاهده کنیم...

بیستر بخوانید

برای این منظور مراحل زیر را دنبال نمایید: ۱٫از منوی حقوق وارد فرم "کارکرد ماهانه" شوید. ۲٫بر روی کلید "فایل کارت ساعت" کلیک نمایید. ۳٫از لیست بازشدنی کارت ساعت ، نام فایل اکسل را انتخاب نمایید . ۴٫برای تعیین مسیر فایل کارکرد بر روی کلید "O" کلیک کرده و مسیر مورد نظر را انتخاب نمایید. ۵٫بر روی کلید "انتقال اطلاعات به سیستم" کلیک نمایید. نکته ۱: برای تعریف فایل اکسل به آیتم  پایگاه دانش با کد۱۹۰۴ رجوع نمایید. نکته ۲: در صورت عدم وجود تمامی کارکردها در فایل اکسل ، باید کارکرد های مورد نظر را به صورت گروهی در فرم "کارکرد ماهانه"  به پرسنل تخصیص داده و سپس مراحل بالا را انجام دهید . در غیر اینصورت تنها کارکرد های تعریف شده در فرم "معرفی کارت ساعت"  در  فرم "کارکرد ماهانه"  نمایش داده می شود....

بیستر بخوانید