برای انجام عملیات ویرایش گروهی در احکام استخدامی مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- پرسنل مورد نظر خود را با استفاده کلید + انتخاب نمایید (Ctrl+A انتخاب همه ) ۲- از...

بیستر بخوانید

در لیست حقوق ماهانه به جای نمایش مبلغ اقساط وام ها بصورت جزء به جزء میتوان سرجمع کلیه اقساط را در یک ستون با عنوان "جمع اقساط وام" نمایش داد. اینکار در...

بیستر بخوانید

برای این منظور مراحل زیر را دنبال نمایید: ۱٫از منوی حقوق وارد فرم "کارکرد ماهانه" شوید. ۲٫بر روی کلید "فایل کارت ساعت" کلیک نمایید. ۳٫از لیست بازشدنی کارت ساعت ، نام فایل اکسل را انتخاب نمایید . ۴٫برای...

بیستر بخوانید

در بسیاری از سازمان ها عوامل مزایا و کسوری وجود دارند که تنها جهت محاسبه در پرداخت های متفرقه ایجاد و طراحی شده اند و در محاسبات حقوق جاری تاثیرگذار...

بیستر بخوانید

برای تهیه گزارشی از پرداخت های متفرقه محاسبه شده در طول یکسال، مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی "گزارش ها" وارد فرم "کاردکس حقوق" شوید. ۲- سال مورد نظر را در فیلد "سال" ثبت نمایید...

بیستر بخوانید