بایگانی

شاخص(Stock Index) به مفهوم نمودار یا نشان دهنده می باشد و هنگامی که بدنبال واژه "بورس" استفاده می شود منظور یک عدد کمی است که در پی اندازه گیری تغییرات رخ داده در مجموعه ای از متغییر های سرمایه گذاری مالی و حتی غیر مالی در یک بازه زمانی مشخص می باشد. معیار و یا شاخص برای همه بازار های بورس تعریف مشخصی دارد مثلا بورس نیویورک از معیار " S&P250 "که برای ۲۵۰ شرکت محاسبه می شود و" S&P500 "که برای ۵۰۰ شرکت محاسبه می شود. بورس تهران از معیار خاصی بنام TEpix  استفاده می نماید که خود از فرمول لاسپیرز استفاده می نماید. بر اساس فرمول لاسپیرز شاخص بورس بدین گونه بدست می آید: ( ارزش جاری سهام در بازار * تعداد سهام منتشر شده)/( ارزش سهام سال پایه* تعداد...

بیستر بخوانید

هر بنگاهی اموال، منابع مالی و مطالباتی دارد که دارایی(Assets) نامیده می شود. این داراییها از منابع مالی سهامداران(صاحبان) بنگاه و بستانکاران آن تامین می شود. بنگاه در مقابل بستانکاران و اشخاص دیگر تعهداتی دارد که بدهی(Liabilities) نامیده می شود و باید از محل دارایی های بنگاه پرداخت شود. مازاد دارایی بر بدهی یک بنگاه حق مالی سهامداران(صاحبان) بنگاه بر دارایی های آن است که سرمایه(Capital) نامیده می شود. این توازن مبنای معادله حسابداری است که به قرار ذیل بیان می شود: دارایی=بدهی+سرمایه این معادله را معادله اساسی حسابداری(Accounting Equation) می نامند.این معادله نشان می دهد که در مقابل یک ریال یک بنگاه حق مالی(Equity) وجود دارد و این حق به بستانکاران یا سهامداران تعلق دارد....

بیستر بخوانید

مراحل انجام هزینه  وفق قانون محاسبات عمومی کشور، به مراحلی گفته می شود که به ترتیب و بر طبق مقررات و با تایید و نظارت مقامات مسئول یک دستگاه دولتی باید طی شود تا کالایی تحویل و یا خدمتی انجام گیرد و یا به طور کلی دینی بر ذمه دولت ایجاد شود. مراحل هزینه ( خرج) در دستگاهای دولتی ایران عبارت است از: ۱-تشخیص: عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت هایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاه های دولتی ضروری است . ۲- تامین اعتبار: عبارت است از اختصاص تمام و یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین ۳-تعهد: تعهد از نظر فانون محاسبات عمومی کشور عبارت است ایجاد دین بر ذمه دولت ۴-تسجیل: عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات...

بیستر بخوانید

مفهوم Business Process Management System مدیریت فرایند های*  کسب و کار یا همان BPM رویکردی است سیستماتیک به منظور هر چه کارا نمودن گردش کار** Workflow  در یک سازمان به نحوی که برخور دار از قابلیت انطباق پذیری نسبت به تغییرات پیرامونی باشد. هدف از استقرار BPMS در یک سازمان ، کاهش خطا های انسانی ناشی از تبادل نا درست اطلاعات بین افراد و نیز سوق دادند افراد به ایفای بهینه  مسئولیت های خود می باشد. ---------------------------------------------- *فرایند  Process: فرآیند به توالی یا دنباله ای  از فعالیت ها گفته می شود که یکی پس از دیگری به جریان می افتد و با تشکیل دادن مجموعه ای از فعالیت ها، یک یا چند «ورودی» را به یک یا چند «خروجی» تبدیل می کند. مثلا جذب نیرو بصورت فرایند در یک سازمان متشکل از مجموعه فعالیت های به...

بیستر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation="fadeIn"] اتوماسیون اداری چیست ؟ وجود یک سیستم نرم افزاری که حجم عظیم اطلاعات، مکاتبات، مراسلات را دربرگیرد تحت عناوین مختلفی همچون سیستم های اداری، سیستم های مدیریت اطلاعات سازمانی نامیده شده است. سیستم های فوق تعریف مشخصی ندارند بلکه بسیار وابسته به دیدگاههای سازمان می تواند باشد و این خود بدین معنی است که سیستم اتوماسیون اداری دارای تعاریف متعددی است. با این وجود می توان گفت که اتوماسیــــون اداری، مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیک رسمی و غیررسمی می باشد که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل و خارج موسسه و بالعکس مربوط می شود. کلمه اصلی که اتوماسیون اداری را از داده پردازی، سیستم اطلاعات مدیــــریت و سیستم پشتیبانی تصمیم متمایز می سازد ارتباطات است. اتوماسیون اداری به منظور تسهیل انواع ارتباطات درون سازمانی است.   معرفی اتوماسیون اداری سیستمهای اتوماسیون اداری...

بیستر بخوانید