بایگانی

سهام ممتاز(Preferred Stocks) در برابر سهام عادی(Common Stocks) به مفهوم سهامی از شرکت است که دارای حق اولویت پرداخت سود(Dividend) است. سهام ممتاز در عرف قوانین از حقوق خاصی برخوردار است که مهمترین آن حق تقدم نسبت به دریافت سود و جبران تعهدات نسبت به دارنده  سهم در زمان ورشکستگی شرکت است. در قانون تجارت فقط یک مادهء چند سطری در مورد سهام ممتاز داریم. مادهء۴۲ قانون چنین می‌گوید:«هر شرکت سهامی‌ می‌تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است، طبق‌ تصویب مجمع عمومی فوق العادهء صاحبان‌ سهام، سهام ممتاز ترتیب دهد. امتیازات‌ این‌گونه سهام و نحوهء استفاده از آن باید به‌طور وضوح تعیین گردد. هرگونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به‌ تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک‌ این‌گونه سهام انجام گیرد.»...

بیستر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text]بازدهی سهم (Return On Equity) به مفهوم میزان سود شرکت به ازای یک سهم می باشد. به عبارتی ROE نشان می دهد که شرکت به ازای سرمایه گذاری سهامداران به ازای هر سهم چقدر سود کسب کرده است. بازدهی سهم=(حقوق سهام ممتاز-حقوق صاحبان سهام)/(سود سهام ممتاز-سود خالص) این نسبت به درصد بیان می شود و شاخص سودآوری شرکت نسبت یه سرمایه گذاری سهامداران است. بازدهی سهم معمولا در حوزه یک صنعت  قابل مقایسه می باشد گرچه به طور عام بالا بودن این نسبت به مفهوم اقبال سرمایه گذاران به خرید سهام شرکت می باشد.   [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...

بیستر بخوانید

فرض تفکیک شخصیت حسابداری(Separate Entity Assumption) به مفهوم شخصیت مستقل حسابداری یک بنگاه تجاری است فارغ از آنکه این بنگاه دارای شخصیت حقوقی(Legal Entity) مستقل باشد یا نباشد.  شخصیت مستقل حسابداری یعنی مجموعه تجاری که به طور مستقل در قالب معادله اساسی حسابداری تبیین می شود. مالک/مالکان یک شخصیت حسابداری مستقل می تواند داد و ستدهای دیگری نیز داشته باشد که به شخصیت حسابداری آنها مرتبط نیست و این نوع داد و ستدها نباید در حسابهای شخصیت حسابداری ثبت شوند. بر مبنای این فرض، مطالبات و دیون شخصی مالکان بنگاه تجاری به اشخاص ثالث، جزء منابع تعهدات واحد تجاری محسوب نمی‌ شود اگر چه در شرکت‌های تضامنی و مؤسسات انفرادی با اینکه شخصیت شرکت یا مؤسسه، مستقل از شخصیت مالک یا مالکان آن می‌باشد اما از نظر قانونی این تفکیک وجود ندارد و بستانکاران این گونه مؤسسات می‌توانند طلب خود...

بیستر بخوانید

 به دستور العمل نحوه ثبت و گردش مکاتبات اداری هر سازمان /موسسه/شرکت گفته می شود که در آن تمامی رویه و روال و قواعد مربوط به گردش نامه مشخص و تبیین شده است ، آئین نامه مکاتباتی گفته می شود. می توان گفت برای استقرار سیستم مکانیزه مکاتبات وجود چنین آئین نامه ای ضروری می باشد. در واقع برمبنای قواعد اداری ذکر شده در این آئین نامه بسیاری از تعریف پایه، تنظیمات سیستمی و مجوزهای کاری استخراج شده و در سیستم مکاتبات اعمال خواهد شد. نکته: معمولا این قواعد در یک زمان مشخص تنظیم و به امضای مدیران ارشد سازمان رسیده و مورد اجرا گذاشته می شود....

بیستر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation="fadeIn"]   حکم کارگزینی ابلاغ رسمی استخدام یا تغییر شرایط استخدامی یک فرد در سازمان می باشد.     [/vc_column_text][vc_btn title="نرم افزار پرسنلی و صدور احکام پیوست، صدور هر نوع حکم یا قرارداد، برای هر نوع نظام پرداخت، سازمانی یا کشوری" style="3d" color="pink" size="lg" link="url:https%3A%2F%2Fpayvast.com%2Fproducts%2F%25d9%2586%25d8%25b1%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%25be%25d8%25b1%25d8%25b3%25d9%2586%25d9%2584%25db%258c-%25d9%2588-%25d8%25b5%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25ad%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2585%2F|title:%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85%20" css=".vc_custom_1627284827972{padding-top: 32px !important;padding-bottom: 32px !important;}"][vc_column_text] حکم کارگزینی یا قرارداد پرسنلی :   فرم ابلاغ استخدام پرسنل در صورتی که استخدام مادام العمر باشد حکم پرسنلی و در صورتی که در مدت های معین و یا سالانه نیاز به تجدید آن باشد، قرارداد پرسنلی نام دارد. احکام کارگزینی براساس انواع نظام استخدامی پیاده سازی شده در سازمان صادر می شود. در یک سازمان معمولا یک یا چند نوع نظام استخدامی پیاده سازی می گردد. یعنی در یک سازمان ممکن است نظام مدیریت خدمات کشوری برای پرسنل رسمی پیاده سازی شده و همزمان تعدادی پرسنل قراردادی و...

بیستر بخوانید