بایگانی

به دلیل ویژگی های دولت های امروز و نقش پر اهمیت بودجه در اداره امور کشور،تهیه و تدوین بودجه کشور یک کار علمی تخصصی، بسیار مهم و وقت گیر است و به همین دلیل برای تهیه بودجه اصول و قواعدی باید مورد توجه قرار گیرد.  بسیاری از این اصول در حال حاضر جنبه جهان شمول و عام دارد. به این معنی که در اکثر کشورهای جهان برای تهیه بودجه از این اصول پیروی می کنند و به همین دلیل به آنها اصل اطلاق می شود که شامل موارد زیر است: ۱-اصل سالانه بودن بودجه: در یک سال مالی تهیه می شود ۲-اصل تعادل بودجه: درآمدها و مصارف دولت باید با یکدیگر برابر باشد،اصل تقدم درآمد بر هزینه که نشان دهنده سلامت اقتصادی است. ۳-اصل وحدت بودجه: در یک سند واحد به نام لایحه بودجه تهیه می شود. ۴-اصل جامعیت...

بیستر بخوانید

کنسرسیوم(Consortium) به اتحاد دو/چند شرکت برای شرکت در مناقصه یک پروژه معین(نظیر ساخت نیروگاه) گفته می شود، که در صورت برنده شدن در مناقصه اجرای پروژه در قالب قرارداد با کارفرما و بر اساس شرایط مورد توافق بین اعضاء کنسرسیوم انجام می شود. تشکیل کنسرسیوم به مفهوم ایجاد شخصیت جداگانه حقوقی نیست و در واقع عملا یک شرکت به طور غر مستقیم بین اعضاء کنسرسیوم به وجود می آید، بدون آنکه رابطه حقوقی بین آنها ایجاد گردد. از معروفترین کنسرسیومها می توان از Airbus کنسرسیوم شرکتهای فعال در زمینه هوا فضا یا (World Wide Web Consortium) متشکل از فعالین استانداردهای وب نام برد. نکته ۱: واژه کنسرسیوم برگرفته از ریشه لاتینی "consor" به معنای شریک و همکار است. نکته ۲: ارتباط حقوقی Joint Venture نیز هرگاه حول موضوع انجام یک پروژه خاص مطرح شود معادل کنسرسیوم است. گرچه شمول Joint Venture اعم از کنسرسیوم...

بیستر بخوانید

دارایی جاری(Current Asset) به موجودی نقد و سایر دارایی هایی که انتظار نقد شوندگی آنها در طی یک سال مالی می رود گفته می شود.  اقلام دارایی جاری عموما شامل موارد ذیل است: ۱- وجوه نقد و موجودی حسابهای بانکی ۲- سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق بهادار و ...

بیستر بخوانید

حسابداری مدیریت(Management Accounting) بر اساس تعریف CIMA به مفهوم تشخیص، اندازه گیری، جمع آوری، تحلیل، تفسیر و تبادل اطلاعاتی است که بتواند به مدیران در برنامه ریزی، ارزیابی و کنترل سازمان یاری رسانده و به عبارتی از تصمیم سازی(Dicision Making) مدیران سازمان پشتیبانی کند. در قیاس با حسابداری مالی در سازمان می توان گفت: ۱- حسابداری مدیریت به آینده می نگرد در حالیکه حسابداری مالی بیشتر به اطلاعات تاریخی متکی است. ۲- حسابداری مدیریت بر اساس مدل سازی و درجاتی از تجرید(Abstraction) به مسائل می نگرد در حالیکه حسابداری به صورت موردی(Case Based) مسائل را تحلیل می کند. ۳- نتایج حسابداری مدیریت برای مدیران قابل استفاده است در حالیکه در خروجی حسابداری مالی برای سهامداران و سایر ذینفعان مالی قابل استفاده است. نکته: CIMA برگرفته از حروف اول ( Chartered Institute of Management Accountants) سازمانی است که هدف اصلی آن تربیت و ارزیابی کارشناس در حوزه حسابداری مدیریت...

بیستر بخوانید

پولشویی (Money Laundering) به مجموعه عملیاتی گفته می شود که بدنبال مشروعیت دادن درآمدهای نامشروع بوده وبا پنهان سازی ویا اعمال تغییر در ماهیت درامد های غیر قانونی به انجام می رسد. بستر وقوع پول شویی معمولا در بخش های رخ میدهد که جنبه های غیر رسمی اقتصادی فعال باشد و قوانین ضد پولشویی و از آن مهم تر اراده قانونی در برخورد با پولشویی وجود نداشته و لذا ریسک عملیات پولشویی چندان قابل توجه نباشد. عملیات پول شویی معمولا در سه مرحله به انجام می رسد. مرحله اول وارد نمودن پول کثیف به شبکه مالی کشور، در مرحله دوم با انجام عملیات و تراکنش های پیچیده مالی اقدام به پنهان سازی منبع پول های وارد شده به شبکه مالی نموده و در نهایت اقدام به بهره گیری از پول شسته شده...

بیستر بخوانید