بایگانی

[vc_row][vc_column][vc_column_text] صورت مغایرت بانکی(Bank Reconciliation) اختلافات موجود بین صورت حساب بانک و دفاتر موسسه را تبیین می نماید.معمولا این اختلافات از چهار عامل عمده ناشی می شود: ۱-چکهای معوق در دست مردم که به بانک برده نشده است. ۲-مبالغ ارسال شده به حساب بانک که در تاریخ تطبیق به بستانکار بانک منظور نشده است(In Transit Items) ۳-برداشتهای بانک که اعلامیه آنها نرسیده باشد. ۴-اشتباهات بانک یا موسسه     از لحاظ سیستمی عوامل مغایرت می تواند یکی از چهار عامل زیر باشد: ۱- عدم وجود عملیات متناظر با اطلاعات موجود در صورتحساب بانک. مثلا سند مربوط به یک چک توسط کاربر در سیستم ثبت نشده باشد (این مورد ممکن است برعکس نیز باشد یعنی یک عملیات در صورتحساب بانک ثبت نشده باشد ولی در سیستم وجود داشته باشد) ۲- محدوده زمانی گزارش. گزارش صورت مغایرت بانکی با توجه به محدوده زمانی درج شده...

بیستر بخوانید

مالیاتها دارای دو طبقه اصلی مستقیم و غیر مستقیم می باشد. که هر طبقه به انواع دیگری تقسیم شده است: ۱- مالیات مستقیم را می توان مالیات بر درآمدها،سود یا مالیات بر ثروت و امثال آن نیز نامید.این مالیات بطور مستقیم از درآمد یا دارایی افراد حقیقی و حقوقی اخذ می شود.      ۱-۱- مالیات بردرآمد  مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر درآمد شرکت ها و اشخاص حقوقی      ۲-۱- مالیات بر دارایی  مالیات بر مجموع دارایی، مالیات بر دارایی خاص، مالیات بر برخی از اقلام دارایی، مالیات بر نقل و انتقال دارایی، مالیات بر ارث،  مالیات بر افزایش دارایی،  مالیات بر درآمد حاصل از دارایی ۲- مالیات غیر مستقیم مالیاتهایی هستند که پرداخت کننده آن فرد معینی نیست و دارای قابلیت انتقال بالایی است. مالیات غیر مستقیم، روی مصرف کالاها و فعالیتهایی وضع...

بیستر بخوانید

LC یا اعتبار اسنادی مخفف Letter Of Credit بوده که به معنای سندی است که توسط موسسات مالی همچون بانک صادر و در معاملاتی که نیاز به تبادل پول دارند مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس این سند بانک مبدا تعهد می نماید  که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد.  مراحل گشودن السی را می توان بطور خلاصه به شرح زیر بیان نمود: مرحله ۱- -خریدار کالا به یکی از بانک های کشور خود ( بانک مبدا)مراجعه و درخواست گشودن یک السی به میزان تمام یا بخشی از...

بیستر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text] حسابهای انتظامی(Contra Account)، حساب هایی است که جهت نگهداری اطلاعات و ارقام مربوط به برخی اطلاعات غیر مالی کاربرد دارند و هدف از آن ها ایجاد شفافیت هر چه بیشتر برای برخی از رویدادهای مالی در گذشته، حال یا آینده می باشند مثلا نگهداری اطلاعات مربوط به اسناد تضمینی شرکت نزد دیگران که می تواند میزان برخی تعهدات ممکن در آینده را شفاف تر سازد.  از ویژگی های این حساب ها این است که به هیچ عنوان در متن ترازنامه گزارش نمی گردند و صرفاً ذیل ترازنامه و یا در یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی افشاء می گردند.  البته این حساب ها در نظام حسابداری دولتی کاربرد بیشتری  دارند. یکی از موارد کاربرد حساب های انتظامی در حسابداری بازرگانی در ثبت بدهی های احتمالی (غیرقطعی) است. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...

بیستر بخوانید

برای تورم(Inflation) تعاریف متعددی توسط اقتصادانان انجام شده است. گروهی تورم را عدم تعادل بین مقدار پول منتشر شده و مقدار پول مورد نیاز مردم برای انجام معاملات تعریف نموده اند. گروهی دیگر تورم را به عنوان وضعیتی که در آن زیادی جریان تقاضای کالا نسبت به امکانات عرضه در صورتیکه موجب پیدایش جریان افزایش غیر قابل بازگشت قیمت ها شود تعریف می نمایند. به طور کلی می توان تورم را معادل وضعیتی تعریف کرد که سطح عمومی قیمت ها به طور بی رویه و نامتناسب و مستمر در طی زمان افزایش می یابد. انواع تورم از منظر عوامل تورم زا عبارتند از: ۱- تورم ناشی از تقاضا: شرایطی که مازاد تقاضای کل تولید نسبت به عرضه کل تولید در اشتغال کامل(و یا ظرفیت تولیدی) است. ۲- تورم ناشی از هزینه: شرایطی که افزایش هزینه های تولید باعث...

بیستر بخوانید