بایگانی

طبق قانون تجارت برات(Draft) نوشته ای است که به موجب آن شخصی که برات دهنده یا محیل(Drawer) خوانده می شود معمولا به یکی از بدهکاران خود برات گیر، محال علیه(Drawee) دستور می دهد تا مبلغ معینی را در موعد یا سررسید معین در وجه شخص ثالثی که دارنده برات، محال له(Draft Beneficiary) نامگذاری شده،یا به حواله کرد او پرداخت نماید. تفاوت برات با چک در اینست که چک یک نوع تعهد شخصی از حساب موجود شخص نزد بانک است در صورتیکه برات(Bank Draft) تعهد بانک به ذینفع است. برات از لحاظ نقد شوندگی به دو نوع برات وعده دار(Time Draft) و برات دیداری(Sight Draft) تقسیم می شود. برات وعده دار برای تاریخ سررسید مشخصی نزد بانک قابلیت نقد شوندگی دارد و برات دیداری به مفهوم امکان نقد شوندگی به محض رویت می باشد. برات در گذشته وسیله ای جهت انتقال طلب بین بازرگانان بوده ‌است. به این ترتیب...

بیستر بخوانید

آربیتراژ(Arbitrage) به مفهوم کسب سود از اختلاف قیمت در دو یا چند بازار است. البته شاید خیلی از تراکنش ها ی مالی وفق این تعریف آربیتراژ خوانده شود  ولی باید توجه داشت که آربیتراژ به صورت آکادمیک به مجموعه تراکنش های مالی ای اطلاق می شود که در هیچ حالتی باعث زیان نشده و حداقل در یک حالت باعث سود شود به عبارتی آربیتراژ به طور ایدآل یک معامله بدون ریسک(Risk Free) است. شرط دیگر اطلاق آربیتراژ به تعاملات مالی اینست که خرید و فروش به صورت همزمان انجام شود. در حالتی که قیمتها در بازارهای مختلف امکان آربیتراژ را نداشته باشد می توان گفت که که بازارها در تعادل آربیتراژی(Arbitrage Equilibrium) هستند. از مصادیق بارز آربیتراژ معاملات ارزی و سود بردن از نرخ تبدیل ارزهای مختلف در بازارهای مختلف است....

بیستر بخوانید

حسابرسی(Auditing) به رسیدگی بی طرفانه و دقیق به اسناد، مدارک و دیگر شواهد پشتوانه صورت های مالی به منظور حصول اطمینان از درستی گزاره های صریح یا ضمنی مدیریت و دستیابی به مبنای منطقی برای اظهار نظر حرفه ای در باره میزان مطلوب بودن صورت های مالی گفته می شود. حسابرسی انواع مختلفی دارد که بر حسب مورد با واژه ترکیبی بیان می شود مانند حسابرسی داخلی، حسابرسی جامع، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی بیمه و ...

بیستر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text] براساس استانداردهای حسابداری حداقل هر سال برای یکبار انبارگردانی باید در انبارهای شرکتهای بازرگانی، تولیدی و صنعتی صورت گیرد. البته با توجه به ابعاد و اهمیت کالاها این زمان می تواند کوتاه تر هم در نظر گرفته شود. هدف از انبار گردانی به طور کلی شمارش موجودی اقلام کالا به منظور ایجاد اطمینان از وجود کمی و کیفی و کنترل کالاهاست . بدین منظور لازم است قواعدی در حین انبار گردانی انجام پذیرد. از جمله این قواعد می توان به الصاق تگ به کالا می باشد. همچنین مواردی از قبیل پلمب انبار، عدم ورود و خروج کارکنان و افراد به انبار، مرتب سازی کالاها و سایر موارد امنیتی باید مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس سیاستهای جاری مجموعه نسبت به الزام یا عدم التزام به آن اقدام نمود. نکته ۱ : تگ کالا...

بیستر بخوانید

بیماری هلندی(Dutch Disease) واژه ای است که توسط اقتصاد دانان برای توصیف وضعیتی در اقتصاد به کار می رود که درآمد حاصل از بهره برداری از منابع طبیعی به طور ناگهانی افزایش یافته و این درامدها باعث تضعیف بخش تولید در اقتصاد شده و نیز ارزش پول ملی را(در برابر ارزهای خارجی) بیش از واقع می نمایاند به گونه اییکه صادرات برای تولید  کنندگان گران و واردات برای وارد کنندگان ارزان تمام می شود تداوم این وضعیت باعث ناکارآمد شدن بیش از پیش اقتصاد ملی می شود. گرچه وضع این واژه به بهره برداری از منابع گاز طبیعی و عواقب ناشی از آن در هلند بر می گردد ولی این بیماری می تواند در اثر هر گونه درآمد ناگهانی دولت ناشی از افزایش قیمت منابع(مثلا افزایش قیمت نفت)، کمک های اقتصادی خارجی و..نیز به...

بیستر بخوانید