در برخی از نظام های صدور حکم / قرارداد، عوامل ریالی حکم بر اساس امتیاز های مرتبط با پرسنل محاسبه می شوند. در این نوع نظام ها معمولا عوامل امتیازی محاسبه شده در ضریب مرتبط با سال ضرب شده و مبلغ ریالی عوامل حکمی مرتبط بدست می آید. عوامل امتیازی عموما به دو دسته کلی امتیازات فردی و امتیازات مرتبط با شغل/پست تقسیم بندی می شوند. عوامل امتیازات فردی بر اساس پارامترهای مرتبط با مستخدم ( فارغ از شغل یا سمت وی) محاسبه می شوند به عنوان مثال امتیاز مدرک تحصیلی و یا دوره های آموزشی. عوامل امتیازی شغل بر اساس شغل/پست مستخدم محاسبه می شوند که از جمله آن می توان به امتیاز مدیریت و یا امتیاز سختی کار اشاره کرد. در سیستم کارگزینی پیوست امکان فرمول نویسی برای عوامل...

بیستر بخوانید

برای اینکه گزارشی تهیه کرد که در آن مقدار افزایش حکم جدید صادر شده نسبت به احکام ماقبل برای هر پرسنل نمایش داده شود، لازم است تا از دو پارامتر "جمع عوامل حکم" و "جمع عوامل حکم قبل" در گزارشهای پارامتریک استفاده نمود. کافی است از این دو پارامتر به عنوان ستونهای گزارش استفاده کنیــــد و سپس اختلاف این دو پارامتر را در ستونی دیگر و با استفاده از  "عبارت محاسباتی"بدست آورید. نکته ۱: پارامتر های "جمع عوامل حکم" و "جمع عوامل حکم قبل" از زیر مجموعه سایر اطلاعات در گزارشهای پارامتریک در دسترس هستند . نکته ۲: خروجی این دو پارامتر بر اساس تاریخ گزارش تعیین می گردد. نکته ۳: می توانید عبارت محاسباتی را بگونه ای فرمول دهی نمایید که میزان افزایش بصورت درصدی و یا ریالی نمایش داده شود ....

بیستر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text] گزارش خلاصه پرونده پرسنلی گزارشی است که به تفکیک پرسنل تهیه می گردد و در آن خلاصه ای از اطلاعات ضروری مورد نظر جهت درج در پرونده پرسنلی منعکس می شود. جهت تهیه این گزارش مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی پرسنل وارد فرم "اطلاعات پرسنلی" شوید. ۲- پرسنل مورد نظر را انتخاب نمایید و از CM فرم گزینه "خلاصه پرونده پرسنلی" را انتخاب نمایید. ۳- با اینکار فرم "گزارشهای ذخیره شده" باز خواهد شد و بصورت پیش فرض فرم چاپی "خلاصه پرونده پرسنلی" (در زیر مجموعه گزارشهای کارگزینی)انتخاب شده می باشد. از این طریق می توان فرم چاپی این گزارش را برای پرسنل مورد نظر تهیه نمود. نکته ۱: ایندکس های پارامترهای قابل نمایش در فرم چاپی خلاصه پرونده پرسنلی کاملا مشابه حکم کارگزینی می باشد. نکته ۲: برای تهیه خلاصه پرونده پرسنلی لازم است تا دسترسی مورد نظر به کاربران...

بیستر بخوانید

برای نمایش چک باکس های مرتبط ایثارگری در فرم چاپی حکم کارگزینی مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- یک کنترل از جنس مربع rectangle)) به فرم چاپی بیافزایید و فرمت آن را "چک باکس" قرار دهید. ۲- مقدار عبارت محاسباتی را ۱ قرار دهید. ۳- عبارت شرطی، را به گونه ای تنظیم کنید که در صورتیکه پارامتر مورد نظر بزرگتر از یک بود، مربع نمایش داده شود. به عنوان مثال برای جانبازی در عبارت شرطی عبارت Param(58)]>0 ] را قرار دهید. ۴- استیل زمینه مربع را Opaque قرار دهید. نکته  : پارامترهای ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۹۰ و ۹۶ جهت نمایش ایثارگری درنظر گرفته شده است که به ترتیب ایثارگری با کد های ۱ ( جانبازی)، ۲(آزاده)، ۳( خدمت داوطلبانه)، ۱۰ (فرزند شهید) و ۱۱(خانواده شهید) را در اختیار قرار می دهد. ...

بیستر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text]پس از ایجاد ستون ها و ردیف های گزارش های پارامتریک کاربر لازم است تا هر یک از سلول های گزارش مقدار دهی شوند.   مقدار دهی به سلول ها به دو صورت کلی انجام می شود:   1-مقدار ثابت 2-فرمول محاسباتی   برای ورود یک مقدار ثابت برای سلول مورد نظر کافی است تا مراحل زیر را دنبال کنید:   ۱- سلول مورد نظر را انتخاب کنید و از CM فرم گزارش، آیتم "اصلاح محتوی لیست" را انتخاب کنید. ۲- مقدار مورد نظر را در ردیف زرد رنگ انتهای گزارش ( بالای ردیف جمع) وارد نموده و سپس برروی کلید به شکل چکش کلیک کنید تا اطلاعات مورد نظر ذخیره شود.   برای فرمول دهی به سلول مورد نظر مراحل زیر را دنبال کنید:   ۱- سلول مورد نظر را انتخاب کنید و از CM فرم گزارش، آیتم "توابع مقدار دهی" را انتخاب کنید. ۲- در فرم باز شده...

بیستر بخوانید