نرم افزار مدیریت اسناد DMS یا (Document Management System)یک نرم افزار حرفه ای برای تعریف، نگهداری، طبقه بندی، اعمال سطح دسترسی و جستجو پذیر نمودن اسناد و مدارک سازمانی است....

بیستر بخوانید

برای اینکه گزارشی تهیه کرد که در آن مقدار افزایش حکم جدید صادر شده نسبت به احکام ماقبل برای هر پرسنل نمایش داده شود، لازم است تا از دو پارامتر "جمع...

بیستر بخوانید

برای انجام این عملیات می توانید از دو مسیر اقدام نمائید : ۱- وارد برنامه "مدیریت سازمان"شده و از منوی "مدیریت عملیات سیستم" آیتم "نظارت" را انتخاب نمائید، در قسمت " کاربران وارد شده" ،  روی نام کاربری مورد...

بیستر بخوانید

برای این کار مشابه روال زیر اقدام می نماییم: ۱- بر روی نامه ای که کلاسه بایگانی شده است کلیک راست می نماییم؛ ۲- گزینه تعیین کلاسه را انتخاب نموده؛ ۳- بدون اینکه...

بیستر بخوانید

برای اینکه حذف از کارتابل در تمامی ارجاع های انجام یافته در طول روز فعال باشد، می باید از قسمت اتوماسیون اداری --> تب منوی تنظیمات شخصی -->آیتم تنظیمات شخصی...

بیستر بخوانید