بایگانی

در بخش مدیریت فرم های اداری در صورتیکه فرمی داشته باشیم که از آن نمونه هایی ایجاد و گردش پیدا کرده باشد و قصد کنیم که در یکی از فیلدهای...

بیستر بخوانید

آری. در مواردی لازم است متناسب با مرحله ای که فرم در آن قرار می گیرد برخی طلاعات نمایش داده نشوند و یا اطلاعات خاصی که قبلا مخفی بوده اند...

بیستر بخوانید

می دانیم امکان ایجاد نامه مشابه همواره بر روی نامه های کارتابل جاری وجود دارد. هم اکنون می توان این امکان را در شرایطی که "نسخه های متنی محتوا" نگهداری نمی شوند،...

بیستر بخوانید