بایگانی

یکی از ویژگی های بارز اتوماسیون اداری پیوست در بخش دبیرخانه امکان استفاده از ابزاری با عنوان "سرویس دورنگار (فکس)" می باشد. این ابزار به کاربر  امکان می دهد که همزمان چندین...

بیستر بخوانید

مهمترین کلیدهای میانبر(Shortkeys) در کارتابل اتوماسیون اداری پیوست عبارتند از: F3 (جستجوی نامه) : با فشردن این کلید میانبر فرم جستجوی نامه گشوده می شود. F7 (ایجاد نامه صادره) : با فشردن این کلید میانبر فرم...

بیستر بخوانید