بایگانی

در سیستم بازرگانی -- گزارش های مرتبط باکالا، گزارشی تحت عنوان "گزارش تراکنش کالاها" وجود دارد این گزارش لیستی از کلیه کالاها را در اختیار کاربر قرار می دهد که با توجه به نوع عملیات بازرگانی که در پایین فرم قابل انتخاب است، اطلاعات زیر را نمایش می دهد: ۱- کد کالا   ۲- نام کالا   ۳- تعداد عملیات   ۴- حجم ریالی عملیات  ۵- نوع عملیات با توجه به اینکه در این گزارش، کالاها به ترتیب تعداد تراکنش نمایش داده می شوند، می توان کالاهایی که هیچ گونه تراکنشی نداشته اند را نیز مشاهده نمود....

بیستر بخوانید

در منوی بازرگانی گزارشی تحت عنوان "گزارش حجم تراکنش طرف حسابها" وجود دارد،این گزارش لیستی از کلیه طرف حسابها را  در اختیار کاربر قرار می دهد که با توجه به نوع عملیات بازرگانی که در پایین فرم قابل انتخاب است، اطلاعات زیر را نمایش می دهد: ۱- کد طرف حساب   ۲- نام طرف حساب   ۳- تعداد عملیات   ۴- حجم ریالی عملیات  ۵- نوع عملیات با توجه به اینکه در این گزارش ، طرف حسابها به ترتیب تعداد تراکنش نمایش داده می شوند،می توان طرف حسابهایی که هیچ گونه عملیاتی در سیستم نداشته اند را نیز مشاهده نمود....

بیستر بخوانید

۱- در "گزارش عملیات بازرگانی" نوع عملیات را بروی "پیش فاکتور فروش" قرار می دهیم. در CM فرم گزینه "پیش فاکتورهای استفاده نشده" را انتخاب می کنیم.در این حالت لیست پیش فاکتورهایی که هنوز به فاکتور تبدیل نشده اند نمایش داده می شود ۲- در فرم "دفتر خرید فروش" با قرار دادن نوع دفتر به "پیش فاکتور فروش" فیلد "فاکتور مرتبط" شماره فاکتور مرتبط را نمایش می دهد. در صورتیکه این فیلد مقدار نداشتهباشد به مفهوم آنست که ردیف جاری پیش فاکتوری است که به فاکتور تبدیل نشده است و با گزینش روی این فیلد می توان لیست پیش فاکتورهای استفاده نشده را تهیه کرد....

بیستر بخوانید

برای تهیه گزارش سود و زیان عملیات بازرگانی به تفکیک مراکز فروش از منوی بازرگانی-->گزارشهای حسابداری فروش، منو آیتم "گزارش سود وزیان فاکتورها" را انتخاب می نماییم. حالت پیش فرض این گزارش سود وزیان عملیات بازرگانی شامل(فروش و برگشت از فروش) به تفکیک هر فاکتور در فاصله تاریخ مشخص می باشد. از کمبوباکس نوع گزارش نوع "به تفکیک مرکز فاکتور" را انتخاب می نماییم. سیستم در این حالت گزارش سود وزیان سرجمع عملیات بازرگانی به تفکیک کلیه مراکز فروش را ارائه می کند. نکته ۱: گزارش سود و زیان فاکتورها در سه حالت "به تفکیک فاکتور"، "به تفکیک طرف حساب"، "به تفکیک مرکز فروش" در فاصله تاریخی مشخص قابل تهیه است. نکته ۲: در فرم فاکتور فروش/برگشت از فروش نیز می توان با استفاده از CM  فرم و انتخاب "سود و زیان فاکتور" به گزارش سود وزیان خاص فاکتور دسترسی داشت. نکته ۳: در تهیه...

بیستر بخوانید

هنگام فروش کالا با توجه به میزان خرید خریدار، فروشنده می خواهد یک یا چند کالا به صورت هدیه یا اصطلاحا اشانتیون در فاکتور درج نماید برای ثبت این کالاها می توان از قیمت صفر در فاکتور استفاده استفاده نمود. برای فعال کردن پذیرش قیمت صفر در این فرم باید در قسمت دسترسی های فرم فاکتور فروش - ردیف ۴۴ "مبنی بر "امکان درج قیمت صفر" را فعال کنیم. در این حالت برای این کالا حواله انبار صادر می شود و بهای تمام شده آن روی فاکتور تاثیر می گذارد ولی با توجه به قیمت صفر، در مجموع روی قیمت فروش تاثیری ندارد....

بیستر بخوانید