نرم افزار مدیریت اسناد DMS یا (Document Management System)یک نرم افزار حرفه ای برای تعریف، نگهداری، طبقه بندی، اعمال سطح دسترسی و جستجو پذیر نمودن اسناد و مدارک سازمانی است....

بیستر بخوانید

به طور متداول تعاریف اولیه کاربر مانند مشخصات عمومی، کلمه عبور، ویژگی های خاص، گروههای کاری، تنظیمات ورود و پرسنل مرتبط با کاربر از منوی "کاربران" در ابزار مدیریت سازمان...

بیستر بخوانید

یکی از ویژگی های بارز اتوماسیون اداری پیوست در بخش دبیرخانه امکان استفاده از ابزاری با عنوان "سرویس دورنگار (فکس)" می باشد. این ابزار به کاربر  امکان می دهد که همزمان چندین...

بیستر بخوانید

مهمترین کلیدهای میانبر(Shortkeys) در کارتابل اتوماسیون اداری پیوست عبارتند از: F3 (جستجوی نامه) : با فشردن این کلید میانبر فرم جستجوی نامه گشوده می شود. F7 (ایجاد نامه صادره) : با فشردن این کلید میانبر فرم...

بیستر بخوانید

ساختار نگهداری اسناد ( درختواره پوشه ها ) مفهومی متعلق به بایگانی فیزیکی اسناد می باشد و در آرشیو الکترونیک چندان محلی از اعراب ندارد. لذا هنگامیکه برای اسناد یک...

بیستر بخوانید