[vc_row][vc_column][vc_column_text] حساب سازی(False Accounting) عمل ناشی از نادرستی و فریب که به منظور سوء استفاده خود و یا دیگری و یا به منظور اضرار به شخصی انجام گیرد و در نتیجه: ۱- حسابی، ثبتی و یا سندی که به منظور حسابداری تهیه شده نابود، مخدوش، نهفته یا دستکاری شود ۲- در تهیه اطلاعات مورد نیاز، کسی از حسابی، ثبتی یا سندی استفاده کند که بداند در موردی گمراه کننده، تقلبی و فریبنده است. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title="نرم افزار مدیریت اسناد، دسترسی سریع و آسان به اسناد با رعایت الزامات سطوح دسترسی" style="3d" color="juicy-pink" size="lg" link="url:https%3A%2F%2Fpayvast.com%2Fproducts%2F%25d9%2586%25d8%25b1%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25af%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%2F|title:%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF"][/vc_column][/vc_row]...

بیشتر بخوانید

۱- تفاوت در اهداف: هدف اصلی موسسات بازرگانی تحصیل سود است . و منظور اصلی ازتاسیس سازمانهای دولتی ارائه خدمات و کالا به مردم جهت رفع نیازهای اساسی آنان ، افزایش رفاه ، انجام وظایف ناشی از تصدی دولت و ...

بیشتر بخوانید

حسابداری(Accounting) به مفهوم تشخیص، اندازه گیری، ثبت  و گزارش اطلاعات اقتصادی که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور، امکان قضاوت و تصمیم گیری های آگاهانه را فراهم می سازد. به عبارت دیگر حسابداری دانشی است که با به کارگیری آن اطلاعات مربوط به معاملات ، عملیات ورویدادهای مالی دارای اثر مالی بر یک واحد یا موسسه اقتصادی جمع آوری ، تجزیه وتحلیل ، برحسب پول بعنوان مقیاس مشترک سنجش اندازه گیری ،به ترتیب وقوع ثبت ، در گروه های همگن طبقه بندی، در صورتهای مالی گوناگون تجمیع و تلخیص و درقالب گزارشات مفهوم در اختیار ذینفعان درون و برون سازمانی واحد اقتصادی جهت اخذ تصمیم آگاهانه ارائه می دهد. بدین ترتیب حسابداری زبانی مشترک برای انتقال اطلاعات مالی است و غالبا" آن را زبان تجارت(Language of Business) می نامند...

بیشتر بخوانید

۱-شرکت سهامی: شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و به دونوع سهام خاص و سهام عام تقسیم میشود. ۲-شرکت با مسئولیت محدود: شرکتی است بین دو یا چند نفر برای برای تجارتی تشکلیل شده و هریک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است ۳-شرکت تضامنی: شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت قروض شرکت است ۴-شرکت مختلط غیر سهامی: شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا...

بیشتر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation="fadeIn"] صورت مغایرت بانکی(Bank Reconciliation) اختلافات موجود بین صورت حساب بانک و دفاتر موسسه را تبیین می نماید. معمولا این اختلافات از چهار عامل عمده ناشی می شود: ۱-چکهای معوق در دست مردم که به بانک برده نشده است. ۲-مبالغ ارسال شده به حساب بانک که در تاریخ تطبیق به بستانکار بانک منظور نشده است(In Transit Items) ۳-برداشتهای بانک که اعلامیه آنها نرسیده باشد. ۴-اشتباهات بانک یا موسسه     از لحاظ سیستمی عوامل مغایرت می تواند یکی از چهار عامل زیر باشد: ۱- عدم وجود عملیات متناظر با اطلاعات موجود در صورتحساب بانک مثلا سند مربوط به یک چک توسط کاربر در سیستم ثبت نشده باشد (این مورد ممکن است برعکس نیز باشد یعنی یک عملیات در صورتحساب بانک ثبت نشده باشد ولی در سیستم وجود داشته باشد) ۲- محدوده زمانی گزارش گزارش صورت مغایرت بانکی با توجه به محدوده...

بیشتر بخوانید