دیدگاه خریداران

دیدگاه خریداران

محصولات گروه نرم افزاری پیوست طیف نسبتا کاملی از نیازهای نرم افزاری شرکتها و موسسات خصوصی و دولتی را پوشش می دهد. این محصولات علاوه بر پشتیبانی از نیازهای عملیاتی هر واحد می توانند در بستر ارتباطی سازمان الکترونیک با یکدیگر تعامل داشته باشند. ویژگی شاخص این محصولات پشتیبانی نسبتا کامل از عملیات بخشی و فرا بخشی در شرکتها و موسسات خصوصی و دولتی است. میزان انعطاف و اندازه پذیری این محصولات به گونه ای است که خریداران محصولات پیوست گستره وسیعی از کسب و کارهای کوچک تا سازمانهای بزرگ دولتی را شامل می شوند. گروه نرم افزاری پیوست با اتکا به تنوع محصولات تولیدی، و متناسب با توان و ظرفیت فنی کارشناسان راه حلهای نسبتا متمایزی را جهت پاسخ به نیاز خریداران ارائه می کند. این راه حل ها معطوف بر نوع، ابعاد، ماموریت و اهداف سازمان طراحی شده است...

دیدگاه برخی از خریداران پیوست

بیش از ۴۰ عنوان محصول در حوزه های مختلف مالی، منابع انسانی و اتوماسیون سازمانی با رویکرد ERP و تحت عنوان سازمان الکترونیک پیوست، پوشش نسبتا جامعی از نیازهای نرم افزاری یک سازمان را فراهم می کند.

[کل: ۱ میانگین: ۵]
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.