پیوست

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری لوگو

دیوان عدالت اداری

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

طبق اصل‏ یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ شکل گرفته است. طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ که در حال حاضر، قانون حاکم بر دیوان عدالت اداری است، دیوان به عنوان مرجعی قضایی که صرفاً در تهران مستقر است، متشکل از شعب بدوی، تجدید نظر، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد. البته به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در مراکز استانها شکل گرفته که وظیفه ثبت درخواست ها و دادخواست های شاکیان و ارشاد قضایی آنها را برعهده دارند.

در حال حاضر پروژه استقرار سازمان الکترونیک پیوست به صورت استقرار نرم افزار های جامع منابع انسانی پیوست شامل نرم افزار های حقوق و دستمزد، کارگزینی و صدور احکام ، ارزشیابی عملکرد کارکنان ، پورتال پرسنلی، صندوق پستی ، فرم ساز و مدیریت گردش کار و بایگانی و مدیریت اسناد پیوست در دیوان عدالت اداری انجام شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

[کل: ۰ میانگین: ۰]
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.