فرم ساز و موتور گردش کار

null

فرم ساز و موتور گردش کار پیوست، امکان طراحی انواع فرم های عملیاتی و اداری با فیلدهای اطلاعاتی متنوع و در چند صفحه را در اختیار کاربران می گذارد، این فرم ها می توانند در دسته های مختلف طبقه بندی شده و بر حسب سطوح امنیتی در اختیار افراد مختلف قرار گیرند. فرم ساز و موتور گردش کار پیوست نیز بر اساس انواع روال های گردش فرم که توسط کاربران طراحی می شود عملیات گردش فرم درون کارتابل ها و تصمیم گیری در انتخاب مسیر مناسب گردش فرم را برعهده دارد.
استفاده از این ابزار مخصوصا در سازمانهایی که فرآیندها و فرم های مستند شده (طبق استاندارد ایزو) دارند توصیه می شود.


   اطمینان از اجرای صحیح روال‏ها و فرایندهای سازمانی
■   افزایش دقت، سرعت، بهره وری و کاهش چشمگیر خطای انسانی
   کاهش هزینه‏ های ناشی از اجرای فرایندها بصورت غیر مکانیزه

 • انعطاف پذیری و پیاده سازی دقیق فرآیند‏های سازمانی

 • کاربری ساده همراه با قابلیت‏ های کاربردی و موثر

 • ارائه انواع گزارش‏های کنترلی، مدیریتی و آماری


 • امکان تعریف انواع فرم‏های سازمانی و روال گردش کار بدون محدودیت

 • امکان تعریف انواع فیلدهای اطلاعاتی دلخواه بر روی فرم‏ها

 • محیط گرافیکی ساده و قدرتمند برای طراحی شکل ظاهری فرم‏ها

 • امکان کنترل صحت ورود اطلاعات بر روی فرم مطابق با شروط تعیین شده

 • امکان استفاده از عبارت‏های محاسباتی بر روی فرم

 • امکان تعیین روال گردش کار و تعیین مراحل بدون محدودیت در محیط گرافیکی

 • امکان تعیین اقدام کننده هر مرحله براساس اقدام کننده جاری، درخواست کننده، لیست قابل انتخاب و یا بصورت آزاد

 • امکان تعیین شروط انتخاب مسیر گردش کار براساس فیلدهای اطلاعاتی فرم، اقدام کننده جاری و یا درخواست کننده

 • امکان تعیین مسیر اختصاصی گردش کار در صورت عدم تایید فرم یا اتمام مهلت زمان رسیدگی به فرم

 • امکان تعیین نحوه نمایش فرم بطور اختصاصی برای هر مرحله

 • امکان دسته بندی فرم‏ها و اعمال سطوح دسترسی دقیق

 • دریافت و ارسال فرم‏های اداری در کارتابل الکترونیک پیوست

 • امکان انجام عملیات‏های تایید، عدم تایید، ارجاع و واگذاری فرم در کارتابل

 • امکان مشاهده مراحل انجام کار بصورت درختواره و اطلاع از وضعیت فرم

 • امکان ارسال ایمیل و پیامک در زمان دریافت فرم الکترونیک در کارتابل

 • امکان ایجاد اسناد ضمیمه برای فرم‏ها

 • امکان ایجاد فرم و ارتباط با نرم افزارهای دیگر با استفاده از ابزار پلاگین

 • شماره گذاری فرم‏ها براساس الگوی شماره گذاری دلخواه

 • امکان ارسال فرم به بیش از یک پست در هر مرحله

 • امکان ثبت، ویرایش و مشاهده اطلاعات فرم براساس سطوح دسترسی در هر مرحله

 • امکان بایگانی خودکار فرم در مرحله مورد نظر

 • امکان فراخوانی یا ثبت خودکار اطلاعات فرم در سایر سیستم‏های پیوست


 • امکان جستجوی فرم‏ها براساس کلیه فیلدهای اطلاعاتی طراحی شده در فرم

 • امکان تهیه گزارش از فرم‏ها در مرحله مورد نظر براساس حوزه دسترسی

 • امکان تهیه گزارش از کلیه فرم‏ها در وضعیت‏های تایید شده، در گردش و یا رد شده

 • امکان تهیه خروجی Excel از کلیه فیلدهای اطلاعاتی فرم‏های مورد نظر

 • امکان تهیه انواع گزارش‏های کاربردی در راستای پایش انجام صحیح فرایندها و بهبود زمان انجام کار

سوالی دارید ؟

به محض دریاف پاسخ یا تغییرات برای شما پیام اطلاع رسانی ارسال خواهیم کرد!

+ = Verify Human or Spambot ?