واژه آر اف آی دی(RFID) برگرفته از حروف اول Radio Frequency Identification  می باشد، تکنولوژی ای که می تواند به صورت خودکار امکان تشخیص اشیاء، حیوانات و یا انسان را با اتصال یک میکروچیپ به موضوع قابل تشخیص را در اختیار قرار دهد. اطلاعات مختلف مرتبط با موضوع در میکروچیپ ذخیره شده و این اطلاعات به صورت بی سیم توسط دستگاههای گیرنده (RFID Readers) قابل دریافت می باشد. این روش تشخیص در مقایسه با تکنولوژی بارکد باهوشتر، خطای کمتر، کاربری آسانتر و قابل اطمینان تر می باشد، به ویژه آنکه برای تشخیص هر موضوع دارای تگ آر اف آی دی (RFID Tag) لازم به عبور موضوع از برابر اسکنر مربوط نیست و اطلاعات جمعی/انفرادی موضوع در گذر از محدوده گیرنده ها به طور خودکار و به یکباره جمع اوری می شود. کاربردهای شاخص این تکنولوژی عبارتند از: ۱- تعیین...

بیشتر بخوانید