به طور معمول یکی از امور جاری و زمانبر در حوزه حسابداری، پرداخت و تسویه تنخواه های پرداختی به تنخواه گردانهاست. اصل پرداخت به تنخواه گردان پیچیدگی زیادی ندارد و...

بیستر بخوانید

به طور معمول برای عملیات "در جریان گذاشتن چک" ثبت مالی انجام نمی شود. ولی کاربر می تواند سیستم را به گونه ای تنظیم کند که برای این عملیات ثبت مالی انجام...

بیستر بخوانید

 علت این پیغام عدم دسترسی ویژه کاربر به مراکز دریافت و پرداخت است، برای رفع این مشکل باید ایتدا با کاربر مدیر سیستم وارد شده و از منوی امکانات، مدیریت کاربران...

بیستر بخوانید

۱-شماره چک ۲-مبلغ چک ۳-تاریخ چک ۴-نام حساب دریافت کننده ۵-شرح چک ۶-نام حساب بانک چک۷-نام بانک متعهد ۸-تاریخ پرداخت ۹-نام تفصیلی اول ۱۰-نام تفصیلی دوم ۱۱-نام تفصیلی سوم ۱۲-نام تفصیلی...

بیستر بخوانید

از طریق فرم پارامترهای عمومی واقع در منوی امکانات این کار را انجام دهیم بدین ترتیب که ابتدا اسامی بانک ها را انتخاب کرده تیک زیرمجموعه را زده و دکمه جدید...

بیستر بخوانید

۱- در فرم سند دریافت/پرداخت ، مرکز دریافت /پرداخت در بالای فرم انتخاب نشده است. ۲- مرکز مورد نظر انتخاب شده ولی برای آن مرکز حسابهای وابسته به صندوق، اسناد و...

بیستر بخوانید