پیوست

فرمول محاسباتی کارکرد تعطیل کاری در سیستم حضور و غیاب چیست ؟

گروه نرم افزاری پیوست > فرمول محاسباتی کارکرد تعطیل کاری در سیستم حضور و غیاب چیست ؟

فرمول محاسباتی کارکرد تعطیل کاری در سیستم حضور و غیاب چیست ؟

زمان مطالعه: ۲ دقیقه
محاسبه کارکرد تعطیل کاری بر اساس قوانین سازمانهای مختلف متنوع می باشد. در ادامه نحوه پیاده سازی یکی از فرمولهای محاسباتی معمول تعطیل کاری شرح داده شده است.  برای پیاده سازی فرمول روزانه تعطیل کاری مراحل زیر را دنبال کنید :
۱- محاسبه ساعت تعطیل کاری در هر روز:  تعطیل کاری میزان حضور پرسنل در روزهای غیر کاری می باشد لذا برای بدست آوردن این مقدار به دو پارامتر ] مجموع خروج ساعت [  و ] مجموع ورود ساعت [ نیاز می باشد و با کسر ساعت ورود پرسنل از ساعت خروج وی، مقدار تعطیل کاری بدست می آید. همچنین برای اطمینان از اینکه حاصل فرمول همیشه عددی مثبت است از تابع Posivite استفاده می شود.  (   [ مجموع ورود ساعت ]  – [مجموع خروج ساعت] )  Posivite
۲- درنظر گرفتن مجوز کاری: در بسیاری از سازمانها پرسنل در روزهای تعطیل تا سقف مجوز اعطا شده به آنها تعطیل کاری دریافت خواهند کرد. در چنین شرایطی در سیستم از مجوز های کاری استفاده میشود و در فرمول محاسباتی کافی است تا با استفاده از تابع Min و پارامتر [ حداکثر مجوز اضافه کاری تعطیل ]  محدودیت مورد نظر را اعمال کرد. همچنین در صورتی که سقف تعطیل کاری در هر روز برای تمامی پرسنل موجود در گروه قوانین ثابت می باشد، کافی است تا عدد مورد نظر را بصورت دقیقه در یک الگوی محاسباتی قرار داده و از آن بجای پارامتر مجوز استفاده کنید.
(([حداکثر مجوز اضافه کاری تعطیل] ;   ( (   [مجموع ورود ساعت ]  –   [مجموع خروج ساعت ] )  Posivite  ( Min
۳- درنظر گرفتن وضعیت روز: باید توجه داشت فرمول نوشته شده در مرحله قبل بدون درنظر گرفتن وضعیت روز طراحی شده است و این درحالی است که این فرمول می بایست محدود به روزهای تعطیل شود . بنابراین کافی است تا با استفاده از پارامتر ] وضعیت روز [ شرط مورد نظر را به فرمول اعمال کرد.
)( ۳  == ]  وضعیت روز [  ) OR ( 2  == ]  وضعیت روز [  ) )* ]) حداکثر مجوز اضافه کاری تعطیل[ ;   ( (   [ مجموع ورود ساعت ]  –   [ مجموع خروج ساعت ])  Posivite  ( Min
(کد روز تعطیل رسمی و تعطیل غیر رسمی در فرم پارامتر های عمومی به ترتیب برابر با ۲ و ۳  است )
برای پیاده سازی فرمول ماهانه تعطیل کاری مراحل زیر را دنبال کنید :
۱- مجموع تعطیل کاری ماه: برای بدست آوردن میزان تعطیل کاری در ماه کافی است تا مقدار تعطیل کاری در تمامی روزهای ماه با یکدیگر مجموع شوند. اینکار با استفاده از تابع Fvt قابل انجام می باشد و کافی است تا در قسمت ماهانه فرمول از آن استفاده شود. ([ کارکرد تعطیل کاری  ])  Fvt
۲- درنظر گرفتن سقف ماهانه: در بسیاری از سازمانها سقف تعطیل کاری بصورت ماهانه اعمال می شود به عنوان مثال حداکثر تعطیل کاری قابل محاسبه به پرسنل در ماه ۳۰ ساعت می باشد. با استفاده از تابع Min می توان سقف تعطیل کاری در ماه را برای گروه قوانین مورد نظر لحاظ کرد. ) ۱۸۰۰ معادل ۳۰ ساعت می باشد: ۳۰* ۶۰ )
  (([۱۸۰۰ ; کارکرد تعطیل کاری])  Fvt ( Min
نکته ۱: در برخی سازمانها کارکرد پرسنل در روزهای تعطیل به عنوان اضافه کاری درنظر گرفته می شود که برای اینکار کافی است تا فرمول روزانه تعطیل کاری را به انتهای فرمول روزانه اضافه کاری بیافزایید. برای مشاهده فرمول اضافه کاری به پرسش و پاسخ شماره ۱۶۴۶ مراجعه کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]

فروردین ۳۱, ۱۴۰۳   ۱۱۲۲  
Total ۱ Votes:
۰

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

سوالی دارید ؟

به محض بروز رسانی و دریافت پاسخ از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی خواهیم کرد

+ = Verify Human or Spambot ?