اگر در شبکه ای سرویس DNS  وجود نداشته باشد ( و یا مشکل داشته باشد ) می تواند در کندی برنامه ها موثر باشد و یکی از کارهایی که می توان انجام داد این است که  در فایل های کانفیگ برنامه ار قبیل system.cfg و nsspro.cfg و payvast.client.config به جای نام سرور از آپی سرور استفاده کنیم( به این شرط که IP سرور ثابت باشد و تغییر نکند )  این امر در افزایش سرعت استفاده از برنامه ( در شرایط ذکر شده ) می تواند تاثیر بسیار خوبی داشته باشد ....

بیشتر بخوانید